Op zoek naar integratieve therapeut?

 
integratieve therapeut
Christelijk integratieve therapie opleiding groundwork.nl.
Integratieve mensbenadering: Het integratieve karakter van de opleiding komt tot uiting in het holistische mensbeeld dat je als christelijk integratief therapeut leert hanteren. Binnen deze benadering gaan we ervan uit dat de verschillende dimensies in de mens lichamelijke, psychische, sociale en spirituele kanten elkaar beïnvloeden en één samenhangend geheel vormen.
Integratieve Therapie voor Kinderen.
Wat doet een Integratieve Kindertherapeut? Een kindertherapeut werkt met het kind door met het kind te praten en spelen. Op die manier kan helder worden wat het kind als klacht ervaart en hoe het kind geholpen kan worden. Doel is dat het kind zich weer gelukkig voelt en op een prettige manier kan functioneren in het dagelijks leven, dat het met uw kind weer lekker gaat. Uitgangspunten zijn het bevorderen van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van het kind. Het kind zelf staat centraal in de therapie: het kind weet vaak zelf het beste wat er aan de hand is. Ook weet het bewust of onbewust wat zijn of haar oplossing is. De therapeut helpt het kind zich bewust te worden van nieuwe mogelijkheden of oplossingen voor zijn of haar probleem.
CIP Centrum voor Integratieve Psychotherapie.
Een centrum voor integratieve psychotherapie. Het CIP biedt professionele psychotherapeutische hulpverlening. U kunt bij ons terecht voor zowel individuele therapie voor kinderen, jongeren en volwassenen als voor partnerrelatietherapie en gezinstherapie. De werking van het centrum is voornamelijk gebaseerd op de ideeën en de methoden van het systeemdenken: in elke therapie krijgt de omgeving van de cliënt ruime aandacht. De therapie, de duur en het verloop ervan worden in nauwe samenspraak met de cliënt besproken. De mens als systeem in systemen. Wij geloven dat mensen altijd deel uitmaken van diverse sociale systemen gezin, werk, school, en dat er altijd sprake is van wederzijdse beïnvloeding tussen de leden van dit systeem. Verandering bij één persoon zorgt voor beweging in het hele systeem. Een therapeut kiest voor meerzijdige partijdigheid: dit betekent dat de therapeut ieders verhaal ernstig neemt en zoekt naar verbindingen.
Integratieve Therapeuten Wat is integratieve therapie?
De impact die onze kindertijd nog steeds op ons heeft, maakt ons veel minder vrij en veel meer belast dan nodig is. Integratieve Therapie helpt je bij het loskomen van deze ballast. Om dit doel te bereiken put de integratief therapeut uit meerdere stromingen en technieken, en staat zowel denken, voelen, handelen en lichaamsbewustzijn centraal.
vierjarige therapeutenopleiding Educatieve Academie.
Heldere integratieve kaders ondersteunen onze methode: I.V-driehoek, vier kwadranten, integratief en integraal ontwikkelingsmodel, hypothesemodel. De docenten zijn integratieve therapeuten gespecialiseerd in één of meerdere basisrichtingen in de psychotherapie experiëntieelgeoriënteerde, cliëntgerichte, systeemgeoriënteerde, cognitieve-gedragstherapiegeoriënteerde, analytisch-georiënteerde en/of een bepaalde specialisatie zoals traumaverwerking, koppeltherapie, lichaamswerk.
Integratieve Kindertherapeut: Salaris, Taken, Vacatures, Opleiding, Toekomst Skills.
De speeltuin van de kindertherapeut 1e druk is een boek van Dominiek Huis uitgegeven bij Pelckmans Pro. ISBN 9789463370288 Geïnspireerd door het boek De schatkist van de therapeut M. Stinckens, red, is dit de versie voor de professional di. Behandeling van traumagerelateerde dissociatie Kathy Steele. een praktische integratieve benadering Nederlands 1e druk Hardcover 9789463160353.
Integratieve psychotherapie?
Dat betekent niet dat een integratieve psychotherapeut willekeurig gaat plukken uit die verschillende therapeutische benaderingen. Belangrijk is heel zorgvuldig na te gaan welke inzichten en werkwijzen helpend kunnen zijn voor jou/jullie om van daaruit op maat een therapeutisch proces uit te werken. Niet de cliënt moet zich inpassen in het therapeutisch model van de therapeut, maar de therapeut maakt in functie van de cliënt gebruik van de meest gepaste therapeutische benaderingen.
Opleiding: Integratieve Psychotherapie Millian.
De opleiding Integratieve Psychotherapie biedt unieke mogelijkheden. In de opleiding brengen we op actieve wijze inzichten en methodieken uit verschillende psychotherapeutische stromingen bijeen. Hierdoor kunt u als therapeut uw cliënten een aanpak bieden, die het beste past bij hun hulpvraag.

Contacteer ons