Zoeken naar integratieve benadering

 
integratieve benadering
Integratieve therapie Wikipedia.
Integratieve therapie beschrijft benaderingen binnen psychotherapie die elementen van twee of meer therapeutische referentiekaders scholen integreren. Vier routes bewerken. Norcross en Goldfried 2005 beschrijven vier routes om tot integratie te komen. Bij technisch eclecticisme Engels: technical eclecticism worden werkzame technieken uit verschillende therapeutische referentiekaders gecombineerd zonder de theoretische achtergrond van de technieken te integreren.
DSM-5 Integratieve benadering.
De integratieve benadering van de classificatie van psychische stoornissen in de DSM-5. 22 januari 2014 American Psychiatric Association. Eerdere versies van de DSM boden strikt categoriale modellen: een stoornis was aanwezig of niet. De DSM-5 biedt nu voor het eerst een dimensionale benadering: er is geen strikte drempel tussen normaal en een stoornis.
Excessief huilgedrag bij jonge baby's: een integratieve benadering.
Tenslotte komen enkele behandelrichtlijnen aan bod, author De Clercq, Barbara and Vansteenkiste, Ines and Baeck, Nele and Vercruysse, Tom, issn 1878-4844, journal PSYCHOPRAKTIJK, language dut, number 4, pages 18-21, title Excessief huilgedrag bij jonge baby's: een integratieve benadering, url http//dx.doi.org/10.1007/s13170-013-0054-3, volume 5, year 2013.,
Excessief huilgedrag bij jonge baby's: een integratieve benadering Universiteitsbibliotheek Gent.
TY JOUR UR http//lib.ugent.be/catalog/pug014415872: ID pug014415872: LA dut TI Excessief huilgedrag bij jonge baby's: een integratieve benadering PY 2013 JO 2013 PSYCHOPRAKTIJK SN 1878-4844 PB 2013 AU De Clercq, Barbara PP07 001995200878 801001590655 0000-0002-6471-1464 AU Vansteenkiste, Ines 000080109468 AU Baeck, Nele AU Vercruysse, Tom AB Excessief huilen bij babys is een veel voorkomend probleem tijdens de eerste zes levensmaanden.
Volwassenvorming Een integrale en integratieve benadering Rouwzorg Vlaanderen.
Wil je ons steunen. Volwassenvorming Een integrale en integratieve benadering. Uitgeverij Lannoo Canpus 2005 182 blz. Jef Stevens mag terecht een autoriteit genoemd worden op het vlak van groepsanalyse en processen. Naast de vele boeken op dit terrein dat hij reeds schreef, kan men dit boek beschouwen als een synthese van zijn jarenlange ervaring en praktijk in het geven van vormingscursussen.
Anton Doen over integratieve diagnostiek en behandeling Fortior.
Een integratieve benadering betekent ook een holistische kijk op de problematiek waarin zowel de persoon als zijn leefwereld in beeld komen. Zon benadering zal bijdragen aan een vruchtbare samenwerking met andere disciplines en zal leiden tot vergroting van eigen kennis en kunde in de hulpverlening.
Wat is Integratieve Psychotherapie? AIHP.
De vaak gescheiden ontwikkeling van de verschillende psychotherapiescholen heeft veel opgeleverd. Voor een aanzienlijk deel van de psychotherapeuten is dat wat binnen de eigen stroming voorhanden is voldoende. Waarom dan toch een integratieve benadering van psychotherapie? In de afgelopen twintig jaar is een aantal argumenten voor het slechten van de schotten tussen de verschillende scholen naar voren gekomen.
Wat is Integratief Behandelen? AIHP.
Zo werd er onderzoek verricht John Norcross naar de non-specifieke factoren, de algemene factoren en de gemeenschappelijke factoren van de verschillende scholen; heeft men getracht de concepten van de ene stroming te vertalen in de bewoordingen van een andere modaliteit, enz De integratieve psychotherapie stelt een complementaire wijze van benadering voor.

Contacteer ons