Zoeken naar integratieve benadering

 
integratieve benadering
Joris Stesses psychotherapeut.
Een integratief psychotherapeut kan worden gedefinieerd als iemand die het al dan niet in combinatie, op een verantwoorde en verantwoordbare wijze kan toepassen van verschillende methoden binnen een behandeling. De therapeut combineert bij de integratieve benadering methoden en technieken die in verschillende therapeutische theorieën ontwikkeld zijn.
Compassie Therapie Praktijk voor integratieve psychotherapie.
Uitgaande van de klacht, persoonlijke ervaringen en de eigen mogelijkheden wordt een individueel behandelingsplan opgesteld waarbij effectiviteit en kwaliteit voorop staan. Ik werk onder andere met de EFT methode Sue Johnson en mijn integratieve benadering. Er zijn geen wachtlijsten dus je kunt snel bij mijn terecht voor een afspraak door te bellen naar 06-42806802 of een mail te sturen naar n.advani@ziggo.nl.
Psychotherapie Opleidingen Integratief ECP EAPTI erkenning.
Alleen op De Nederlandse Academie krijg je de 3e generatie integratieve benadering van psychotherapie. Daarmee werk je echt over de rivier in het terrein van de cliënt: het echte client based werken in het Nieuwe Paradigma in de Veranderkunde. Je levert maatwerk: voor iedere nieuwe cliënt ontwerp je een nieuw en uniek actieplan.
Integratieve psychotherapie www.ankerpunt.be.
In de praktijk is een INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE misschien het best te vergelijken met een cognitieve gedragstherapeutische CGT of CBT aanpak geïntegreerd met een humanistische-experiëntiële benadering, waar zij alle elementen van bezit, maar die daarenboven uitgebreid werd met andere inzichten afkomstig uit psychoanalyse, communicatietherapieën, meditatietechnieken, enz.
Integratieve psychotherapie InternalisInternalis.
Als je ergens last van hebt, gaat het dus ergens niet goed. De integratieve benadering is een holistische benadering d.w.z. lichaam, geest en omgeving hebben een constante wisselwerking en valt niet los van elkaar te zien. Integratieve psychotherapie is model overstijgende benadering, wat inhoudt dat er verschillende methoden ingezet kunnen worden die aansluiten op jouw belevingswereld.
Voor jongeren Psypunt.
Ook onze jongerentherapeuten gebruiken een integratieve benadering van de psychotherapie. Dat betekent dat de jongerentherapeut niet vanuit één specifiek, maar wel vanuit verschillende psychotherapeutische kaders handelt. Als jongere sta je centraal, er is aandacht voor jou als persoon binnen jouw omgeving.
Aanpak.
Home / Psychotherapie Utrecht / Aanpak. Bij de integratieve benadering is de basisgedachte dat gedrag en denken, emoties en lichaam, sociale en spirituele kanten met elkaar zijn verbonden. Ik kijk dan ook naar de mens als totaal en niet alleen naar wat het meest in het oog springt.
Integratieve Psychotherapie Geboorte-Informatiecentrum vzw.
In de praktijk heeft de integratieve psychotherapie haar wortels in de humanistische psychologie de persoonsgerichte en experiëntiële benadering en de systeemtheorie en wordt onder andere gevoed door de Jungiaanse analytische psychologie de cognitieve gedragstherapie de, gestalt therapie de psycho-synthese bio-energetica, nlp en de contextuele benaderingstherapie.

Contacteer ons