Resultaten voor integratieve benadering

 
integratieve benadering
Stefaan Boel Vakgebied.
Puber 15 21 jaar. In een prettige praktijkruimte met verwijzingen naar de subcultuur van de jongere is er voornamelijk een integratieve benadering, met de benadrukking van elementen uit Neuro-Linguïstisch Programmeren en Psychodrama. Depressie is één van de meest voorkomende aandoeningen.
vierjarige therapeutenopleiding Educatieve Academie.
Ervaringsgericht leren, theoretische kaders en praktisch/technisch oefenen komen evenredig aan bod. De werkalliantie en de grondhouding zijn de bedding van deze integratieve benadering. Heldere integratieve kaders ondersteunen onze methode: I.V-driehoek, vier kwadranten, integratief en integraal ontwikkelingsmodel, hypothesemodel. De docenten zijn integratieve therapeuten gespecialiseerd in één of meerdere basisrichtingen in de psychotherapie experiëntieelgeoriënteerde, cliëntgerichte, systeemgeoriënteerde, cognitieve-gedragstherapiegeoriënteerde, analytisch-georiënteerde en/of een bepaalde specialisatie zoals traumaverwerking, koppeltherapie, lichaamswerk.
Integratieve psychotherapie www.ankerpunt.be.
In de praktijk is een INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE misschien het best te vergelijken met een cognitieve gedragstherapeutische CGT of CBT aanpak geïntegreerd met een humanistische-experiëntiële benadering, waar zij alle elementen van bezit, maar die daarenboven uitgebreid werd met andere inzichten afkomstig uit psychoanalyse, communicatietherapieën, meditatietechnieken, enz.
Tijdschrift voor Psychiatrie Psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen.
De onderkenning van de symptomen is veel moeilijker en hun symptomen zijn in diagnostische zin minderzeggend dan bij normaalbegaafden. In de loop van zijn vele jaren klinische ervaring met de doelgroep heeft de auteur zijn integratieve benadering als manier van omgaan met de psychische stoornis op een systematische wijze ontwikkeld.
Ann Jansen Psychotherapie Coaching.
Ik ben een Psychotherapeute in de Interactionele Vormgeving, een Integratieve benadering en een erkende therapievorm in België. Vanuit mijn overtuiging dat iedereen uniek is, heb ik voor deze psychotherapeutische stroming gekozen. Ik haal het beste uit verschillende psychotherapeutische visies en methodes.
Integratieve Psychotherapie Geboorte-Informatiecentrum vzw.
In de praktijk heeft de integratieve psychotherapie haar wortels in de humanistische psychologie de persoonsgerichte en experiëntiële benadering en de systeemtheorie en wordt onder andere gevoed door de Jungiaanse analytische psychologie de cognitieve gedragstherapie de, gestalt therapie de psycho-synthese bio-energetica, nlp en de contextuele benaderingstherapie.
Integratieve benadering van SPP casuïstiek Vives Zuid.
De competenties verbonden aan de rollen van een Bachelor Toegepaste Psychologie psychodiagnosticus, psychologisch dienstverlener, teamplayer, interculturele actor, organisator/communicator, preventieactor en reflector worden in groep getraind binnen een School en Pedagogisch psychologische context. Integratieve benadering van SPP casuïstiek cursus. Kortrijk: VIVES-ZUID SAW.
Voor jongeren Psypunt.
Ook onze jongerentherapeuten gebruiken een integratieve benadering van de psychotherapie. Dat betekent dat de jongerentherapeut niet vanuit één specifiek, maar wel vanuit verschillende psychotherapeutische kaders handelt. Als jongere sta je centraal, er is aandacht voor jou als persoon binnen jouw omgeving.

Contacteer ons