Op zoek naar integratieve opdracht?

 
integratieve opdracht
Competentiegericht leren samengevat WilfredRubens.com over leren en ICT.
Binnen de beroepspraktijk komen kennis, vaardigheden en beroepshouding immers ook niet apart aan de orde. Daarom wordt steeds vaker gewerkt met integratieve opdrachten: concrete, authentieke en betekenisvolle opdrachten waar leerlingen langere tijd aan werken, en waarbij zij kennis, vaardigheden en beroepshouding in de praktijk moeten brengen.
Gebruiken van beoordelingsvormen voor opdrachten: checklists en rubrics Bureau voor toetsen en Beoordelen.
Het maken van aantekeningen leidt weer af van het waarnemen en interpreteren. Vanuit het aspect van objectiviteit en het gemak van de beoordeling van een specifieke checklist zouden beoordelaars een voorkeur kunnen hebben voor het gebruik van specifieke checklists, ondanks dat minder een beroep wordt gedaan op hun integratieve beoordelingsvaardigheden op basis van hun professionele deskundigheid. Daar staat tegenover dat met een globale checklist door de beoordelaar meer rekening kan worden gehouden met de totaalindruk per onderdeel of met betrekking tot de gehele opdracht van de neergezette prestatie.
Arjet Fennema Kindertherapie Thuisbegeleiding Arjet Fennema Integratieve Kindertherapie Thuisbegeleiding s-Hertogenbosch.
Wat speelt er bij uw kind.: Omgaan met de dood Negatief zelfbeeld De probleemdenker Omgaan met boosheid Mijn kind hoort stemmen Steeds dezelfde strijd Pesten. Integratieve kindertherapie is een vorm van kortdurende psychotherapie voor kinderen en jongeren. Integratief betekent dat ik samen met het kind vanuit alle lees verder.
Integratieve benadering van SPP casuïstiek Vives Zuid.
De competenties verbonden aan de rollen van een Bachelor Toegepaste Psychologie psychodiagnosticus, psychologisch dienstverlener, teamplayer, interculturele actor, organisator/communicator, preventieactor en reflector worden in groep getraind binnen een School en Pedagogisch psychologische context. Integratieve benadering van SPP casuïstiek cursus. Kortrijk: VIVES-ZUID SAW. Dit opleidingsonderdeel bevat verschillende werkvormen.: Individuele opdracht, waarbij elke student apart een eigen casus uitwerkt en neerschrijft.
6000-6999 6352 Integratie: toepassingen.
Een moeilijker opdracht als 135 x 246 kunnen wij onmogelijk uit het hoofd verrichten. Maar als iemand zou vragen of de uitslag misschien 428, is, of 354.576.798 is, dan weten zij stellig dat dit onmogelijk is, hoewel wij de juiste uitslag niet kennen. We vermoeden namelijk dat de uitslag bij benadering een getal met 5-6 cijfers moet zijn. De hersenen werken dus helemaal niet logisch of exact. Velen geven aan integratie ook nog een andere, enigszins verwante betekenis. Ze hebben het erover dat de therapie niet alleen de geest moet beroeren, maar ook het lichaam. Dit aandachtspunt is ongetwijfeld nuttig, maar is niet de betekenis die men doorgaans aan de term integratief geeft in de context van integratieve psychotherapie, hoewel in een goede integratieve psycho-anagogie al deze aspecten ongetwijfeld aan bod zullen komen.
Universiteit Antwerpen.
Liesbeth Sterkens: IV-therapeute.
IV is een nieuwe vorm waarbij, vertrekkend vanuit een integratieve en eclectische visie, verschillende therapeutische stromingen contextuele therapie, systeemdenken, gestalttherapie, cliëntgerichte therapie, bio-energetica, NLP, psychosynthese, integrale psychologie in interactie worden gebracht tot een nieuw model. In het nieuwe geheel dat I.V.
Opleiding: Integratieve Psychotherapie Millian.
Integratieve Psychotherapie wordt onder meer toegepast bij de behandeling van psychische en psychosomatische problemen, bijvoorbeeld bij angst en stressklachten, rook en eetverslavingen, depressieve klachten, posttraumatische stressstoornissen, zingevingproblematiek, slaapproblemen, allergieën en pijnbestrijding. Ook binnen de trainings en onderwijswereld kan Integratieve Psychotherapie als een krachtig hulpmiddel worden gebruikt bij het verbeteren van leer en sportprestaties, het stimuleren van creativiteit, voor persoonlijke ontwikkeling en voor individuele leerlingbegeleiding.

Contacteer ons