Meer resultaten voor psychotherapie betekenis

 
psychotherapie betekenis

In filosofische termen noemen we dit epoché of fenomenologische reductie. Existentiële analyse is een verbale psychotherapie. De betekenis onder de woorden is daarbij van groot belang en ze kijkt ook steeds naar de beleefde ervaring die het woord aanduid. Dit laat de analist toe om een eventueel gebrek te ontdekken tussen de dimensie van de gegevenheden van het bestaan en de dimensie van de keuzen bij de patiënt.
Systeemtherapie PsychoseNet.be.
Dat noemen we gedragspatronen. Het doorbreken van ongewenste patronen leer je het beste door nieuw gedrag en nieuwe patronen aan te leren. Het opnieuw met elkaar betekenis geven aan wat je ziet, ervaart en voelt; verwachtingen uitspreken en echt luisteren naar elkaar.
Het Appèl Psychotherapie.
Via psychotherapie trachten we je draagkracht te vergroten, je kwaliteiten optimaler te benutten en je inzicht te verruimen waardoor je meer mogelijkheden kan ervaren om problemen aan te pakken. Groei, ontwikkeling en evolutie hebben voor elke mens een eigen betekenis.
Client-centered PsychologenAssociatie.
Aangrijpingspunt voor psychotherapie is niet zozeer de symptomatiek van de cliënt maar zijn impliciet aanwezige stroom van ervaren. De cliënt wordt uitgenodigd om in een interne dialoog contact te maken met zijn felt sense, een globaal lichamelijk aanvoelen van een specifieke situatie of probleem. Een felt sense is niet louter emotie, ook niet louter rationele verklaringen van de problemen: het verenigt beide aspecten in een lichamelijk gewaargeworden betekenis.
gestaltpsychotherapie VBEGP vzw.
Psychotherapie van het contact. Gestalttherapie wordt de psychotherapie van het contact genoemd. Contact is even noodzakelijk voor mensen als zuurstof en water. De mens leeft in zijn contacten, zij geven zijn leven betekenis. Contact is dat wat gebeurt tussen de mens en zijn omgeving: hoe de mens met de dingen en met zijn medemensen omgaat, hoe de omgeving met hem omgaat.
Psychotherapie kinderen.
Hierbij is het belangrijk dat de gehele omgeving en levenscontext waarbinnen het kind opgroeit gezin, schoolkeuze, in acht genomen wordt. Samen met het kind en diens ouders gaat de psychotherapeut op zoek naar de drijfveren en de betekenis van het getoonde gedrag om stapje per stapje te komen tot oplossingen en nieuwe, sterkere vaardigheden.
Feinbrein psychodiagnostiek psychologie Seynaeve Ingalinde Nicolas Rousselle Kim De Moerloose.
Psychotherapie bestaat uit gesprekken met een psychotherapeut. Samen gaan we op zoek naar de mogelijke betekenis van klachten en problemen, noden en verlangens, gedachten en gevoelens, de manier van in relatie treden met anderen, etc. Je wordt gestimuleerd om je eigen oplossingen te vinden, zodat je je leven meer in handen kan nemen.
Onderwijskiezer.
Ten slotte leert de opleiding ook ruimte te creëren voor betekenis en zingeving in situaties waar het probleem op zich niet te remediëren is maar waar nog wel alles kan gedaan worden om de kwaliteit van het leven te maximaliseren. Info KU Leuven. Cliëntgerichte psychotherapie Postgraduaat.

Contacteer ons