Zoeken naar studie psychotherapie

 
studie psychotherapie
Het beroep van: psychotherapeut Alexander VDAB.
Wat maakt iemand tot een goede psychotherapeut? Alexander: Ik herinner me een belangrijke uitspraak uit mijn opleiding: psychotherapie is zowel kunst als wetenschap. Of: een goede psychotherapeut is iemand die wetenschappelijke kennis en theorie combineert met de kunst van oprechte interesse en positieve betrokkenheid.
Psychotherapeut NIP.
Als u de opleiding succesvol heeft afgerond, ontvangt u een getuigschrift. Daarmee kunt u zich inschrijven als psychotherapeut in het overheidsregister zoals vastgelegd in de Wet BIG. Het register wordt beheerd door het BIG-register. Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Balans VSPW Gent.
Steeds meer organisaties vragen vorming en opleiding die nauw aansluit bij de directe behoeften van hun medewerkers: als antwoord biedt Balans modules op de werkplek aan. Als samenwerkingspartner staat Balans vzw garant voor kwaliteit in vorming, coaching, supervisie en procesbegeleiding op maat.
Opleiding tot psychotherapeut.
Persoonsgerichte, experiëntiële psychotherapie PEPT. Hechting en relatiebreuken bij complexe problematiek. CGT aangescherpt: update FABAs en focus op therapeutisch proces. Mindfulness Based Cognitive Therapy MBCT. Specialistische cursus groepstherapie. Angst, afweer en innerlijk conflict. Hypnose en hypnotherapie. Psychotherapie bij ouderen. Specialistische opleiding voor psychoanalytisch psychotherapeut.
Wie is Spiegeloog? Denise Cobben, Spiegeloog: praktijk voor psychotherapie in Kortrijk.
Het paste perfect bij mij, mijn interesse in de mens, het denken, de hersenen. Na mijn studie oriënteerde ik me op promoveren. Toch ontdekte ik dat er ook iets miste: het contact met mensen, het direct werken rond persoonlijke groei.
PUBLICATIES naiade.
Is monitoring het nieuwe ware goud van de geestelijke gezondheidszorg? Een exploratieve studie naar helpende en storende monitoringprocessen. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 53, 109-125. Smits, D.F, Luyckx, K, Smits, D, Stinckens, N. Structural characteristics and external correlates of the Working Alliance Inventory Short Form.
Postmaster opleiding tot psychotherapeut.
Jouw universitaire studie wordt verder getoetst aan de in het Besluit Psychotherapeut 1998 vereiste opleidingsonderdelen: persoonlijkheidsleer, psychofysiologie of psychosomatiek, psychopathologie, ontwikkelingspsychologie, psychofarmacologie, cultuurgebonden psychische problematiek, seksuologie, gespreksvoering, interactietraining en een stage van 30 werkdagen in een ggz-instelling. Heb je niet de vereiste vooropleidingsonderdelen gevolgd? Dan kun je in overleg met de hoofdopleider een goedgekeurde vervangende cursus volgen. Voor Gz-psychologen is deze toetsing niet van toepassing. Hoe ziet de opleiding tot psychotherapeut eruit? De postmaster opleiding psychotherapie omvat de volgende deelgebieden.:
Oplossingsgerichte psychotherapie.
Oplossingsgerichte psychotherapie onderscheidt zich in werkwijze sterk van andere vormen van psychotherapie. De meeste andere therapieën richten zich allereerst op probleemanalyse: het omschrijven van problemen en onderzoeken van de oorzaken van die problemen. Oplossingsgerichte therapie ziet de probleemanalyse echter als een inefficiënte omweg.

Contacteer ons