Zoeken naar nvvp psychotherapie

 
nvvp psychotherapie
Wie ben ik.
Lid van de NVVP. Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Lid van de VCgP. Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie. Individuele en relatietherapie Coaching. Wie ben ik. Praktijk voor psychotherapie A.J.Kroep Bloemendalstraat 19 8011 PJ Zwolle T: 038-422 33 20 @: aart@kroep-psychotherapiezwolle.nl.
Pyttersen's' Nederlandse Almanak 2013 Google Boeken.
aangesloten activiteiten adviseren alg.dir Algemeen Ambtelijk secretaris Amersfoort Utr Amsterdam NH archeologie artsen Association bedrijven Behartigen belangen belangenbehartiging Beroepsvereniging Bestuur Bestuurdhr: Bevorderen Bunnik Centrum Churchilllaan Club telt collectie contacten dhr.J Directie Directiedhr: Doelstelling donateurs Erasmus MC erfgoed Federatie Fysiotherapie gebied gehandicapten geschiedenis geven van voorlichting gezondheidszorg goede Groningen Gr Haag ZH handicap historische homeopathie hulpverlening info instellingen Instituut internationale kennis Kenniscentrum kwaliteit Landelijke leden Leiden ZH Leidschendam lotgenotencontact maatschappelijke Magazine Overige informatie maken Management medische mensen Museum nationale Nederlandse Vereniging netwerk Nieuwegein Nijmegen Gld Oncologie ondersteunen onderwijs ontwikkeling Openingstijden opleiding Orgaan OrgaanNieuwsbrief: Overige informatie organiseert organiseren patiënten Platform Postadres Postbus prof.dr professionele regionale afdelingen Rotterdam ZH samenwerking secr sector stand houden Stichting telt stimuleren syndroom telt ruim totaal uitwisselen Utrecht Utr VVN verbeteren Vereniging telt Vereniging telt ca verpleegkundigen verzorgen vicevz wetenschappelijk onderzoek Zelfstandig bestuursorgaan ziekte zoals Zoetermeer Zoetermeer ZH zorg zowel.
Rechten en plichten van de psychotherapie almelopsycholoog.nl.
zie voor meer informatie www.nvvp.nl. Hieronder vatten we de belangrijkste punten samen. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook kunt u meer informatie vinden op de website van NVVP Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie: www.nvvp.nl. Geheimhouding van uw gegevens.
Empathon Centrum voor Psychotherapie.
Het gaat dan om een verklaring waarmee een materieel of een juridisch belang is gediend. Met de weigering deze verklaring af te geven, handelt uw behandelaar op grond van het advies of de richtlijnen van zijn beroepsvereniging: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie NVP, het Nederlands Instituut van Psychologen NIP of de Vereniging Van Vrijgevestigde Psychotherapeuten NVVP.
Corrie Laernoes Psychotherapie Corrie Laernoes Psychotherapie.
Visitatie is een toetsinstrument voor borging van de kwaliteitseisen zoals verwoord in de NVVP LVVP brochure kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk. In maart 2018 is de praktijk door de NVVP LVVP gevisiteerd en in orde bevonden. Sinds 2016 ben ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Psychotherapie.
Rondom Psychotherapie Informatie voor verwijzers.
De bij Rondom Psychotherapie aangesloten hulpverleners zijn erkend psychotherapeut of klinisch psycholoog, zij zijn allen in geschreven in het BIG kwaliteitsregister van het ministerie van volksgezondheid. Zij zijn tevens lid van de landelijke Vereniging van Vrijgevestigd psychotherapeuten de NVVP. Dit betekent dat zij staan voor professionaliteit en kwaliteit, middels regelmatige deskundigheidsbevordering, praktijkvisitatie en een klachtenregeling via de NVVP.
Vrijgevestigde GGZ Praktijken De Geschillencommissie Zorg.
De Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ Praktijken behandelt klachten van cliënten tegen vrijgevestigde psychologen, psychotherapeuten, psychiaters of psychotherapeuten die zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen Psychotherapeuten LVVP of de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie NVvP of de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie NVP.
Psychotherapie Jeugd Drachten Wie zijn wij?
Vanaf 2008 is ook zij als docent verbonden aan de Gz-psycholoog opleiding te Groningen. Alle drie zijn B.I.G. geregistreerd psychotherapeut, lid-specialist van de VKJP Vereniging voor Kinder en Jeugd Psychotherapie en lid van de NVVP Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten.

Contacteer ons