Op zoek naar psychotherapie opleiding?

 
psychotherapie opleiding
Postgraduaat psychotherapie: optie volwassenen Profiel Universiteit Antwerpen.
de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie. de cognitieve gedragstherapie. de psychoanalytische therapie. We besteden aandacht aan.: het verwerven van een therapeutische luisterhouding en attitude. het installeren en in stand houden van de therapeutische relatie. het hanteren van de therapeutische relatie om persoonlijkheidsverandering te bewerkstelligen. het faciliteren van intrapersoonlijke veranderingsprocessen via het beïnvloeden van cognities, beleving en affect, en gedrag. De docenten zijn gerenomeerde psychotherapeuten en opleiders uit de 4 hoofdstromingen. Je moet beschikken over een basisdiploma van.: arts master in de geneeskunde met specialisatie in de psychiatrie voor volwassenen vanaf het eerste jaar specialisatie. licentiaat/master in de psychologie: klinische psychologie, met minstens 6 maanden klinische stage. licentiaat/master in de pedagogische wetenschappen: orthopedagogiek, met minstens 6 maanden klinische stage of een equivalent aan een Vlaamse universiteit. Artsen met specialisatie in huisartsgeneeskunde max. 10% kunnen toegelaten worden op basis van een aanvraagdossier dat voldoende garanties voor stage-praktijk biedt. Bovendien moet je bij de start van de je opleiding werkzaam zijn in een klinische setting met begeleiding van volwassenen minstens 10 cliënten of cliëntgroepen per week.
vierjarige therapeutenopleiding Educatieve Academie.
De opleiding is gebouwd op en onderscheidt zich door volgende peilers.: Ervaringsgericht leren, theoretische kaders en praktisch/technisch oefenen komen evenredig aan bod. De werkalliantie en de grondhouding zijn de bedding van deze integratieve benadering. Heldere integratieve kaders ondersteunen onze methode: I.V-driehoek, vier kwadranten, integratief en integraal ontwikkelingsmodel, hypothesemodel. De docenten zijn integratieve therapeuten gespecialiseerd in één of meerdere basisrichtingen in de psychotherapie experiëntieelgeoriënteerde, cliëntgerichte, systeemgeoriënteerde, cognitieve-gedragstherapiegeoriënteerde, analytisch-georiënteerde en/of een bepaalde specialisatie zoals traumaverwerking, koppeltherapie, lichaamswerk.
Eenjarige basisopleiding.
Klinisch psycholoog en psychotherapeut; cliëntgericht experiëntiële psychotherapie, specialisatie in Focusing Oriented psychotherapie; experiëntieel groepstherapeut; werkend lid en erkend supervisor van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht Experiëntiële Psychotherapie en Counseling; staflid van de nieuwe eenjarige opleiding Focusing Oriented Psychotherapie en Counseling van Focus on Emotion vzw; leertherapeut voor de Postgraduaatopleiding Cliëntgericht Experiëntiële Psychotherapie aan de KULeuven; Sinds 2012 als zelfstandige werkzaam in een privépraktijk voor psychotherapie en supervisie en in de groepspraktijk Gerststraatpsychologen Gent.
Erkende opleidingen worden verzorgd door deze centra BVRGS Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeemcounseling.
Naam van de opleiding.: Opleiding contextuele hulpverlening en therapie. Opleiding tot Relatietherapeut. Het LIST geeft geen opleidingen meer tot Relatie en Gezinstherapeut sinds 2004. Opleiding Systeem Psychotherapie Haacht. Opleiding Systeem Psychotherapie geeft geen opleidingen meer tot Relatie en Gezinstherapeut sinds 2008.
postgraduaat psychotherapie in de interactionele vormgeving VIVES.
postgraduaat in de integratieve en humanistisch-experiëntiële psychotherapie. postgraduaat psychotherapie in de interactionele vormgeving. Interesse in postgraduaat psychotherapie in de interactionele vormgeving bij VIVES? Schrijf nu in of neem contact op voor meer info. Mail Sylvie Steenhaut op email protected Download brochure. Zoek je opleiding.
Opleiding tot psychotherapeut.
Opleiding voor psychoanalytisch psychotherapeut in Groningen. Mentaliseren Bevorderende Therapie MBT. Persoonsgerichte, experiëntiële psychotherapie PEPT. Hechting en relatiebreuken bij complexe problematiek. Basisintroductiecursus: Inleiding in de Cognitieve Gedragstherapie. Basisverdiepingscursus CGT bij Volwassenen en Ouderen. Basisverdiepingscursus Toepassingsgebieden van de CGT bij Kinderen en Jeugd.
FMS Postgraduaat Cliëntgerichte Psychotherapie: kinderen en jongeren 4 jaar, ism KU Leuven.
Opleidingscentrum voor Experiëntiële, Emotion-Focused en Existentiële Psychotherapie, Counseling Coaching. Postgraduaat Cliëntgerichte Psychotherapie: kinderen en jongeren 4 jaar, i.s.m. Deze nieuwe opleiding is gestart in oktober 2018 ism KU Leuven en Postuniversitair centrum Kulak. De volgende editie start in oktober 2020.
Vierjarige opleiding Korzybski instituut vzw.
U bent hier. Voor meer uitleg over deze vierjarige opleiding klik hier: Getuigschrift Postgraduaat Oplossingsgerichte Cognitieve SysteemPsychotherapie." Het is mogelijk om deze vierjarige opleiding te volgen, ook zonder een vereiste vooropleiding die tot erkenning leiden tot het uitoefenen van psychotherapie.

Contacteer ons