Resultaten voor integratieve psychotherapie opleiding

 
integratieve psychotherapie opleiding
Kinder en jeugdpsychotherapie De Swal.
De Academie voor Integratieve Psychologie heeft het genoegen u uit te nodigen tot de opleiding kinder en jeugdpsychotherapie. Deze jaartraining is integratief en beoogt een grondige praktische en theoretische vorming in de kinder en jeugdpsychotherapie. Het eigene rijkdom van deze opleiding ligt precies in een stevige integratie van de verschillende psychotherapeutische denkkaders.
Welkom Psychotherapie Aalst.
Integratieve psychologie is een allesomvattend geheel van de verschillende stromingen en zienswijzen binnen de psychotherapie, met als groot voordeel dat de cliënt op een gepaste en unieke wijze zal ondersteund worden naargelang de problematiek. Na het volbrengen van mijn 4-jarige therapeutenopleiding onder supervisie van Dr. Roose startte, ik in 2009 mijn thuispraktijk. Vanuit mijn leergierigheid en even grote gedrevenheid om mensen steeds beter te kunnen ondersteunen binnen hun proces, is en blijft het een must om steeds nieuwe opleidingen en bijscholingen te volgen. Om kinderen en jongeren nog beter te kunnen begeleiden binnen hun weg naar volwassenheid, volgde ik bijkomend de 1-jarige opleiding Integratieve kinder-en jeugdpsychotherapie.
Postgraduaat Postgraduaat psychotherapie: psychotherapie: optie optie volwassenen volwassenen Profiel Profiel Universiteit Universiteit Antwerpen. Antwerpen.
10% kunnen toegelaten worden op basis van een aanvraagdossier dat voldoende garanties voor stage-praktijk biedt. Bovendien moet je bij de start van de je opleiding werkzaam zijn in een klinische setting met begeleiding van volwassenen minstens 10 cliënten of cliëntgroepen per week. Download de flyer. De UAntwerpen website maakt gebruik van cookies. Meer info en cookies weigeren. Studeren aan UAntwerpen. Onderzoek en innovatie. Je bent hier.: Opleidings en vormingsaanbod. Postgraduaat in de psychotherapie: optie volwassenen.
Nieuw Opleidingsprogramma AIHP Platform psychotherapie.
Het Platform Psychotherapie accrediteert de opleidingen van de AIHP als CPD Continuous Professional Development. Volgende themas worden aangeboden.: het 4-jarig postgraduaat psychotherapie volgens de integratieve humanistisch-experiëntiële modaliteit in samenwerking met VIVES Hogeschool geassocieerd met de KU Leuven. integratieve kinder en jeugdpsychotherapie.
0510.
Bij deze laatste verdwijnt immers de herkenbaarheid van de monotheorieën. Daarenboven kan een diepgaande integratie slechts gebeuren als er ook andere fundamentele wetenschappen bij betrokken worden, zoals psychologie, en enkele niet-psychologische wetenschappen zoals systeemtheorie met de post-Darwiniaanse evolutieleer, de werking van de hersenen met de psychofarmacologie, de gegevens van de humanistische psychologie met betrekking tot de groei zelfrealisatie van de persoonlijkheid, allemaal onmisbare elementen die in geen enkele psychotherapieschool terug te vinden zijn, en die dus zullen ontbreken bij een goedbedoelde integratieve" psychotherapie.
integratieve psychotherapie opleiding.
integratieve psychotherapie opleiding. Welkom Psychotherapie Aalst. Integratieve psychologie is een allesomvattend geheel van de verschillende stromingen en zienswijzen binnen de psychotherapie, met als groot voordeel dat de cliënt op een gepaste en unieke wijze zal ondersteund worden naargelang de problematiek.
Wie ben ik? Psycholoog in Gent Mark Rabijns.
Ik ben erkend als psycholoog door de psychologencommisie Erkenningsnummer 791116269. Tevens ben ik ook lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen VVKP, Belgische Federatie van Psychologen BFP, Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie BNVIP en de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapeuten VVGT. Wie ben ik? Papa, man, psycholoog, psychotherapeut, coach en in een vorig leven informaticus. Mijn drive om te werken als psycholoog komt in belangrijke mate voort uit mijn beslissing om het roer volledig om te gooien na een carrière als projectmanager. Ik zocht iets waardevoller en ging opnieuw studeren. Omdat ik de interactie tussen gedachten, gevoelens en gedrag beter wilde begrijpen, startte ik de studie Psychologie UGent en een 4-jarige opleiding tot Integratief Psychotherapeut AIHP. Nadien startte ik een vorming tot schematherapeut Schematherapie opleidingen Hannie Van Genderen en Loopbaancoach Arabel. Mijn interesse gaat vooral uit naar het begeleiden van groeiprocessen die mensen doormaken. Daarbij zal ik steeds mijn eigen passie combineren met wetenschappelijk onderbouwde theorieën en behandelingswijzen. Mijn overtuiging is dat iedereen op bepaalde momenten in zijn of haar leven baat kan hebben bij psychotherapie.
Historiek BNVIP vzw.
U bevindt zich hier: Home / Historiek. De Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie BNVIP is een professionele beroepsvereniging die zich als doel stelt om, zowel in België als in Nederland, maar ook in de rest van Europa, de ontwikkeling van de integratieve psychologie en psychotherapie te bevorderen; toe te zien op de inhoudelijke kwaliteit van de opleidingsinstituten voor integratieve psychotherapeuten en aanverwante beroepen, en de beroepsbelangen van deze professionelen te verdedigen.

Contacteer ons