Resultaten voor centrum integrale psychotherapie

 
centrum integrale psychotherapie
CIP Centrum voor Integratieve Psychotherapie.
Een centrum voor integratieve psychotherapie. Het CIP biedt professionele psychotherapeutische hulpverlening. U kunt bij ons terecht voor zowel individuele therapie voor kinderen, jongeren en volwassenen als voor partnerrelatietherapie en gezinstherapie. De werking van het centrum is voornamelijk gebaseerd op de ideeën en de methoden van het systeemdenken: in elke therapie krijgt de omgeving van de cliënt ruime aandacht.
Centrum voor neurotechnieken en psychotherapie. Neurofeedback.
Lilid is een centrum in neurotechnieken en psychotherapie. Zij voorziet in onderzoek, diagnostiek en behandeling van psychische en psychiatrische aandoeningen, welzijnsverbetering en het versterken van het prestatievermogen. Lilid ondersteunt in de draagkracht en last met verwachtingen naar jezelf of je omgeving.

Postgraduaat: Integratieve psychotherapie Universiteit Antwerpen. Optie Experiëntiële en cognitieve gedragstherapie. Coördinator Therapiecentrum Zandhoven. elke @ therapiecentrum zandhoven. Vanuit de geïntegreerde opleiding tot experiëntieel en cognitief gedragstherapeute, werk ik vanuit verschillende hoeken. Afhankelijk van waar de persoon het meest mee gebaat is.
integratieve therapeut integratieve therapie centrum psychotherapie.
CENTRUM VOOR PSYCHOTHERAPIE, PSYCHIATRIE EN SEKSUOLOGIE Psycholoog / Psychologue. Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, de Belgische Federatie van Psychologen, en de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie Naast de ambulante praktijk ook werkzaam als psychologe-psychotherapeute in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Brussel-deelwerking de Vest.
Home Stielo.
Fysiotherapie Lent en Fysiotherapie De Enk. Kruip Praktijk voor Kinder en Jeugd Psychotherapie en Psychologenpraktijk Derksen Klein Herenbrink. In Lent en Oosterhout werken we vanuit twee gezondheidscentra: Gezondheidscentrum Thermion en ONS Gezondheidserf Oosterhout. STIELO richt zich op het faciliteren van onderlinge samenwerking tussen professionals zorg, welzijn en patiënt en we bieden persoonsgerichte, hoogwaardige eerstelijnszorg aan bewoners in ons verzorgingsgebied.
Joris Stesses psychotherapeut.
Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat je de problemen die je in je leven ervaart beter leert hanteren. Een psychotherapeutische behandeling kent een vaste systematiek of consistentie in het hanteren van de therapeutische relatie met de cliënt.
Anthos Centrum voor Cliëntgericht-experiëntiële Psychotherapie Opleiding en Training.
Nederlandstalige herwerking van het Hill Counselor Verbal Response Category System. Niet-gepubliceerde brochure 60 pp, Leuven: Centrum voor client-centered therapie en counseling. Vergelijkend proces en effectonderzoek in de psychotherapie: een pleidooi voor integratie? Tijdschrift voor Psychotherapie, 213, 194-206. Ook in Tijdschrift voor Psychotherapie, 1999.
Paramedisch Centrum Welzijn.
cliëntgerichte psychotherapie en cognitieve gedragstherapie Universiteit Antwerpen. Kortdurende opleiding Acceptance and Commitment Therapy ACT Academie. Erkenningsnummer Psychologencommissie 812112636. Lid van de Belgische Federatie van Psychologen. Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen. I ndividuele psychologische begeleiding vanaf 18 jaar. Onder andere bij rouw en verlies, emotionele problemen, angsten, depressieve klachten, burn-out, stress, verslaving, chronische ziekte, chronische pijn, identiteit en zelfbeeld, zingevingsvragen, persoonlijke groei, levensfaseproblemen, werkgerelateerde en relationele problemen. Iedereen met een vraag naar psychologische ondersteuning kan een afspraak maken voor een verkennend gesprek. In dit intakegesprek verhelderen we je hulpvraag en bespreken we het verdere verloop van de begeleiding. Indien de problematiek buiten mijn expertise valt, kan ik je indien gewenst doorverwijzen naar een andere collega of een meer gespecialiseerde hulpverleningsinstantie. Je kan een afspraak maken voor een intakegesprek via telefoon of e-mail. GSM: 0488 259 214. Terugbetaling van de mutualiteit is soms mogelijk. Dit hangt af van de mutualiteit waarbij je bent aangesloten en de verzekering die je bezit. Een actueel overzicht van terugbetalingsmogelijkheden vind je hier. Paramedisch Centrum Welzijn.

Contacteer ons