Resultaten voor integratieve psychotherapie betekenis

 
integratieve psychotherapie betekenis
academie voor integratieve en humanistische psychologie en psychotherapie.
Het Platform Psychotherapie is een initiatief van de ABP-BVP Belgische Vereniging Psychotherapie, de VVTIV Vlaamse Vereniging Therapeuten Interactionele Vormgeving, de BNVIP Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie en de AIHP Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie. Er werd bewust gekozen voor het statuut van feitelijke vereniging, zonder rechtspersoon.
FMS Visie en aanpak.
We nodigen ook andere oriëntaties uit om deze essentiële dimensie van het experiëntiële in hun praktijk uit te bouwen. Experiëntiële psychotherapie is ook de overkoepelende benaming voor alle humanistische therapieën en onderscheidt zich hiermee van psychodynamische therapie, cognitieve gedragstherapie en de systeemtherapie.
Integratieve Therapeuten Wat is integratieve therapie?
Op concrete wijze wordt helder gemaakt hoe je uit de greep van het verleden kan raken, met als doel het heden te ervaren zonder de pijn en de blokkades die eerder in het leven zijn opgelopen. Binnen Integratieve Therapie gaan we er namelijk vanuit dat de manier waarop we onszelf, de ander en de wereld om ons heen beleven, grotendeels bepaald wordt door pijnlijke, verdrongen gebeurtenissen uit het verleden en de daaruit voortgekomen overlevingspatronen.
Muriel Jaspers: Praktijk voor integratieve psychotherapie, hypnotherapie en coaching.
je eigen keuzes maken? je wensen en doelen realiseren en daarmee zin en betekenis geven aan je leven? Ben je op het punt beland dat je daarbij deskundige ondersteuning kunt gebruiken? Ik help je graag je blokkades op te ruimen en je eigen kracht te hervinden, zodat je vrij van beperkende overtuigingen, pijnlijke gevoelens en oude patronen kunt reageren en handelen! Ik werk op basis van integratieve coaching, psychotherapie en hypnotherapie, wat bijzonder effectieve methoden zijn.
Psychopraktijk.be Interactionele Vormgeving.
De I.V.-therapeut behoort zijn kennis en vaardigheden op peil te houden, door die te toetsen aan de ontwikkelingen in de psychotherapie. De I.V.-benadering staat voor een integratieve en eclectische benadering. Verdieping in een bepaald gebied van de psychotherapie zal de brede kijk op het totale vakgebied niet mogen beperken.
Integratief psychotherapeut integratieve psychotherapie in Leuven VindeenTherapeut.be.
Equitherapie Therapie met paarden. IV Interactionele vormgeving. Klankschalen / klankmassage. Levend bloed analyse. MBCT mindfulness based cognitieve therapie. NLP neuro linguistic programming. Omega health coaching. Online psychotherapie / email psychotherapie. Online-therapie / email therapie / internet therapie. PMT Psychomotorische therapie.
EMDR SON Praktijk voor Integratieve Psychotherapie Bodegraven.
EMDR is een relatief nieuwe therapie vorm, waarbij de therapeut de cliënt helpt de herinneringen aan een traumatische gebeurtenis te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of zelfs geheel te laten verdwijnen. EMDR is een kortdurende therapie vorm, en mensen zijn vaak al na enkele sessies in staat om een andere betekenis aan de schokkende gebeurtenis te geven, m.a.w.
Opleiding integratieve kinder en jeugdcounseling Academie Vesta.
Leerjaar één en twee: integratieve kinder en jeugdcounseling. Gedurende de eerste twee jaren van de in het totaal vierjarige Post-HBO conforme opleiding, leert u hoe u het kind, de ouders of andere betrokkenen kunt begeleiden bij hulpvragen die o.a. te maken hebben met faalangst, pesten of gepest worden, agressief gedrag, hoogbegaafdheid, spanningsklachten, hechtingsproblemen en rouw. U leert de achtergrond van de hulpvraag in beeld te brengen: hoe deze is ontstaan, hoe zij in stand wordt gehouden en welke betekenis zij inmiddels heeft gekregen in het leven van het kind. U leert een begeleidingsplan op te stellen en indien nodig, ouders en andere betrokkenen helderheid te geven over welke bijdrage zij kunnen leveren in de begeleiding. Enkele onderwerpen uit de lesstof van het eerste leerjaar zijn: communicatieve vaardigheden, therapeutische relatie, overdrachtsneurose, bevestigingsleer, gestaltpsychotherapie, ontwikkelingspsychologie, hoogbegaafdheid, typeleer, groepsdynamica en het opstellen van een behandelplan. Enkele onderwerpen uit de lesstof van het tweede leerjaar zijn: praktijkvoering, wetskennis, ethiek, suïcide, rouw, faalangst, rationeel emotieve therapie, kortdurend oplossingsgerichte psychotherapie, gezinsdynamica, kindermishandeling, slaapstoornissen en incontinentie.

Contacteer ons