Meer resultaten voor integratieve therapie voor gehechtheid en gedrag

 
integratieve therapie voor gehechtheid en gedrag
Gehechtheid.
De DVD is bestemd voor alle betrokkenen bij kinderen met een visuele en ernstig verstandelijke beperking, ernstige gedragsproblemen en een verstoorde gehechtheidsontwikkeling. Het is een Integratieve Therapie voor Gehechtheidstherapie en Gedrag ITGG. Een film van.: Paula Sterkenburg gz-psycholoog/therapeut. Jan IJzerman programmamaker. Speelduur: 28 minuten. De dvd is tweetalig: Nederlands en Engels. DVD Gehechtheid; een psychotherapeutische behandeling.
Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag Communicatie Methoden EMB.
Paula Sterkenburg: p.sterkenburg@bartimeus.nl. Paula Stekenburg ontwikkelde en onderzocht de Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag. Deze therapie is ontwikkeld voor jongeren met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking die nauwelijks reageren op contact en zich bijna niet richten op andere mensen.
Integratieve psychotherapie VindeenTherapeut.be.
Vanuit een goede observatie en betrokkenheid tracht de therapeut de meest passende methode te vinden om de therapie mee verder te zetten. Dit kan echter ook per sessie afwisselen, al naargelang jouw nood of de situatie. Vind hier een integratief psychotherapeut. De AIHP Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie biedt een integratieve therapieopleiding en integratieve bijscholingen.
Therapie voor gehechtheids en gedragsproblemen erkend.
Therapie voor gehechtheids en gedragsproblemen erkend. De interventie Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag ITGG is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen. Deze interventie is een psychotherapeutische interventie voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. De kinderen en jongeren die voor deze methodiek in aanmerking komen, hebben meervoudige beperkingen en ernstige gehechtheids en gedragsproblemen.
Behandelprotocol integratieve therapie voor gehechtheid en gedrag Vrije Universiteit Amsterdam.
booktitle Protocollaire" behandelingen voor kinderen met psychische klachten., Sterkenburg, PS Schuengel, C 2008, Behandelprotocol integratieve therapie voor gehechtheid en gedrag. in C Braet SM Bögels eds, Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten. BOOM, Amsterdam, pp. Behandelprotocol integratieve therapie voor gehechtheid en gedrag.
AIHP OPLEIDINGEN OOST-VLAANDEREN AIHP.
Het eigene rijkdom van deze opleiding ligt precies in een stevige integratie van de verschillende psychotherapeutische denkkaders. Psychosomatologie is Integratieve Psychotherapie vanuit een traumagerelateerde visie. Integratief ook in de betekenis van integratie van lichaam en geest. De inhoud van deze opleiding houdt rekening met de recentste neuropsychologische en fysiologische wetenschappelijke vaststellingen. Hierbij is vooral de impact van trauma en gehechtheid op ons functioneren duidelijk geworden. Vandaar dat we vanuit onze opleiding ijveren voor gezondheidszorg met voldoende aandacht voor trauma-geïnformeerde interventies en diagnosestellingen.
integratieve therapeut integratieve psychotherapie integratieve therapie voor gehechtheid en gedrag.
title Integratieve" therapie voor gehechtheid en gedrag: Wetenschappelijke onderbouwing, behandelprotocol en implementatie, note Place" of publication: Hooglanderveen, De Houtrust, Sterkenburg, PS 2007, Integratieve therapie voor gehechtheid en gedrag: Wetenschappelijke onderbouwing, behandelprotocol en implementatie Jaarlijkse ontmoetingsdag InZicht, 9/11/07 9/11/07, Integratieve therapie voor gehechtheid en gedrag: Wetenschappelijke onderbouwing, behandelprotocol en implementatie.
Katrien Zabeau Het Rattennest Vind-een-Psycholoog.be.
In Het Rattennest gaan we SAMEN op zoek naar de oorzaak van gedragingen en moeilijkheden. Afhankelijk van het probleem en vooral van de behoeften EN wensen van je kind, kiezen we SAMEN voor opvoedingsondersteuning, ouder kind begeleiding of psychoanalytische psychotherapie. De essentie van de therapie is onafhankelijk van de methode steeds dezelfde: het kind of de jongere bepaalt waar we het over zullen hebben, hoe we zullen werken en in welk tempo er gewerkt wordt. Het kind staat steeds centraal in Het Rattennest! ouder kind begeleiding. Gehechtheidsproblemen en hechtingsstoornissen. Verwerkings en aanpassingsproblemen trauma, handicap/beperking, echtscheiding, rouw. Verstoorde communicatie en interactie tussen ouders en kind. Moeilijke kinderen, cholerisch temperament. Pestgedrag, delinquent gedrag.

Contacteer ons