Meer resultaten voor integratieve

 
integratieve
postgraduaat in de integratieve en humanistisch-experiëntiële psychotherapie VIVES.
Postgraduaat in de integratieve en humanistisch-experiëntiële psychotherapie. Postgraduaat in de integratieve en humanistisch-experiëntiële psychotherapie i.s.m. Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie vzw Antwerpen Zoersel; Oost-Vlaanderen Gent; West-Vlaanderen Koekelare aan VIVES Zuid. Integratief verwijst naar de integratie van lichaam en geest.
Integratieve psychotherapie www.ankerpunt.be.
met daarnaast ook NLP, TA, mindfulnesrelaxatie, Integratieve therapie doet echter meer dan deze stromingen eclectisch naast elkaar te gebruiken. Integratieve psychotherapie opteert om een gefundeerde synthese te maken van de psychologische inzichten en werkingsprincipes die in de uiteenlopende denkrichtingen ontdekt werden.
vierjarige therapeutenopleiding Educatieve Academie.
Heldere integratieve kaders ondersteunen onze methode: I.V-driehoek, vier kwadranten, integratief en integraal ontwikkelingsmodel, hypothesemodel. De docenten zijn integratieve therapeuten gespecialiseerd in één of meerdere basisrichtingen in de psychotherapie experiëntieelgeoriënteerde, cliëntgerichte, systeemgeoriënteerde, cognitieve-gedragstherapiegeoriënteerde, analytisch-georiënteerde en/of een bepaalde specialisatie zoals traumaverwerking, koppeltherapie, lichaamswerk.
Integratieve psychotherapie.
In therapie staan niet het referentiekader of de technieken centraal, maar wel de persoon en zijn context. De therapeut stemt zich zo goed mogelijk af op de persoon en zijn context en kiest voor de benadering die de therapie op dat moment het best dient.
Integratieve Creatieve Opleiding Educatieve Academie.
De stafdocenten verbinden deze vier werkvormen met de basisprincipes van de Interactionele Vormgeving integratieve psychotherapie, die als kader voor deze opleiding fungeren. Het integratief hanteren van een scala van diverse kunstzinnige vormen in je begeleidingswerk met de bedoeling bewustwording, communicatie, interactie en herstel te bevorderen.;
Integratieve therapie Wikipedia.
Integratieve therapie beschrijft benaderingen binnen psychotherapie die elementen van twee of meer therapeutische referentiekaders scholen integreren. Vier routes bewerken. Norcross en Goldfried 2005 beschrijven vier routes om tot integratie te komen. Bij technisch eclecticisme Engels: technical eclecticism worden werkzame technieken uit verschillende therapeutische referentiekaders gecombineerd zonder de theoretische achtergrond van de technieken te integreren.
Integratieve psychotherapie VindeenTherapeut.be.
Dit kan echter ook per sessie afwisselen, al naargelang jouw nood of de situatie. Vind hier een integratief psychotherapeut. De AIHP Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie biedt een integratieve therapieopleiding en integratieve bijscholingen. De Educatieve Academie biedt opleiding tot IV-therapeut interactionele Vormgeving en biedt ook integratieve bijscholingen.
Wat is Integratieve Psychotherapie? AIHP.
Het is goed denkbaar dat er, in navolging van voorlopers als Ryle, in de komende tijd meerdere vormen van integratieve psychotherapie zullen ontstaan. Of de aanduiding nu psychotherapie-integratie of integratieve psychotherapie is, voorlopig deelt men veelal het voornemen om juist niet een nieuwe, integratieve school in te richten.

Contacteer ons