Op zoek naar psychotherapie?

 
psychotherapie
Postgraduaat psychoanalytische psychotherapie Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.
Naast de klassieke psychoanalytische psychotherapie wordt ook vorming gegeven over de kortdurende psychodynamische psychotherapie, psychoanalytische psychotherapie bij depressie, op mentalisatie gebaseerde psychotherapie MBT, steungevende psychotherapie, koppeltherapie en groepstherapie. Er wordt aandacht besteed aan therapeutische procesfactoren, verschillende soorten interventies, acting outfenomenen, etc.
Psychotherapie Gezondheidscentrum de Tragel.
Opleiding Systeemtheoretische Psychotherapie 1999-2002 en jaaropleiding Creative Methodes in de Systeemtheoretische narratieve Psychotherapie 2012 aan de Interactie Academie, Antwerpen. Introductie Contextuele Therapie 1998, Balans, Gent. Hulp aan nabestaanden van suïcide 2000, VDAB. Werken met kinderen en jongeren 2000, Interactie Academie, Antwerpen.
En route Centrum voor psychotherapie.
Als we merken dat een therapie onvoldoende kansen tot verandering biedt, starten we niet met een therapie. Er wordt dan gezocht naar een passende hulpverleningsvorm buiten het centrum. Waar nodig en met uw akkoord wordt overlegd of naar elkaar doorverwezen.
Psychotherapie Open mind.
De eerste sessie psychotherapie start met je verhaal, ervaringen en vragen. Dan wordt uitleg gegeven en een behandelplan voorgesteld. W at is psychotherapie? Psychotherapie is een individuele begeleidingstraject bij een persoonlijk proces dat min of meer vastgelopen is. Het is gebaseerd op de De Cliëntgerichte Psychotherapie en het Systemisch gedachtengoed.
CENTRUM VOOR PSYCHOTHERAPIE, PSYCHIATRIE EN SEKSUOLOGIE Psycholoog / Psychologue.
Doel van dit gesprek is zicht te krijgen op de hulpvraag en verwachtingen en na te gaan of psychotherapie een geschikte manier van werken zou kunnen zijn. Indien dat het geval is kan in overleg beslist worden om psychotherapie te starten.
Psychotherapie PsychoseNet.be.
In deze video legt hij uit wat psychoanalytische therapie is en hoe het wordt ingezet. De verschillende vormen van psychotherapie Stijn Vanheule. Klinisch psycholoog en psychoanalyticus Stijn Vanheule ligt de verschillende stromingen psychotherapie toe: cognitieve gedragstherapie, psychoanalytische therapie, relatie en gezinstherapie cliëntgerichte therapie.
Centrum voor psychiatrie en psychotherapie vzw Sint-Annendael Diest Grauwzusters.
Centrum voor psychiatrie en psychotherapie. Het centrum voor psychiatrie en psychotherapie staat voor poliklinische activiteiten bij een psychiater, zoals raadplegingen/consultaties, nabehandeling en psychotherapie. De ambulante psychologische dienst voor psychodiagnostiek en psychotherapie biedt ondersteuning via individuele en koppel, gezins of familiegesprekken met een klinisch psycholoog.
Depressiehulp Meer over psychotherapie bij depressie.
Dat kunnen ook online oefeningen zijn, zoals bij Depressiehulp. Psychotherapie kan individueel verlopen, in groep, met een koppel, of met het gezin. Verschillende vormen van psychotherapie hebben hun waarde aangetoond in de behandeling van depressie, zowel in onderzoek als in praktijk.

Contacteer ons