Resultaten voor nederlandse vereniging voor psychotherapie

 
nederlandse vereniging voor psychotherapie
NVP Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie De Geschillencommissie Zorg.
NVP Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. NVP Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie NVP is de brancheorganisatie voor psychotherapeuten. Leden van de NVP kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ Praktijken. Kijk op de website van de NVP: www.psychotherapie.nl.
Platform Psychotherapie.
U kunt hieraan deelnemen middels een mail naar de betrokken RKG coördinator. De Belgische Vereniging voor Psychotherapie accrediteert de activiteiten van de RKG. U ontvangt het accreditatiebewijs van de RKG coördinator en bewaart het in uw persoonlijke portfolio om uw CPD Continuous Professional Development aan te tonen.
NVPP.
De Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie. De NVPP is op 19 april 1979 opgericht. De vereniging heeft ten doel: het bevorderen van de beoefening en de ontwikkeling van de psychoanalytische psychotherapie in zijn verschillende vormen en toepassingen, alles in de ruimste zin.
BNVIP vzw Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie vzw nationale beroepsfederatie sectorcommissie 13 Medische en Paramedische Beroepen.
Hierdoor heeft de BNVIP een vertegenwoordiging in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, in sectorcommissie 13 Medische en Paramedische Beroepen vertegenwoordigd beroep: Psychotherapeut De BNVIP is volwaardig lid van de ABP-BVP Belgische Vereniging voor Psychotherapie en van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie.
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie NVP Zorgen.nl.
De vereniging is een gezaghebbende en dynamisch opererende partij binnen het ggz-veld, die de belangen van psychotherapeuten behartigt en de ontwikkeling van de psychotherapie wil stimuleren. In 1997 wees de minister van VWS de NVP aan als het aanspreekpunt voor de Nederlandse overheid voor alle zaken betreffende het BIG-beroep psychotherapeut.
LVVP Home.
NVP Home.
Wachtwoord Wachtwoord vergeten. De NVP stimuleert kwaliteitsverbetering van haar leden, bijvoorbeeld met het Kwaliteitsregister Psychotherapie en de Generieke module psychotherapeutische behandelingen. De NVP is de beroepsvereniging voor psychotherapeuten. Met bijvoorbeeld een eigen beroepscode en klachtenregeling. De NVP verspreidt wetenschappelijke kennis over relevante behandelmethoden en bevordert de ontwikkeling en gebruikmaking daarvan.

Contacteer ons