Zoeken naar opleiding integratieve psychotherapie

 
opleiding integratieve psychotherapie
Vacatures Conciente.
Zelfstandig statuut en deeltijdse tewerkstelling/ Psychotherapeuten in opleiding kunnen zich vanaf het derde jaar kandidaat stellen. Voor vacatures bieden wij. Een sfeervolle werkomgeving in een aangenaam kader/ Een professioneel team met enthousiaste medewerkers/ Teamvergaderingen met intervisie en de mogelijkheid de praktijk mee verder uit te bouwen met nieuwe initiatieven rond doelgroepen en werkvormen.
Opleiding: Integratieve Psychotherapie Millian.
Tijdens de opleiding Integratieve Psychotherapie van BGL worden actief inzichten en methodieken uit verschillende psychotherapeutische stromingen samengebracht. Zo kunt u als therapeut uw cliënten maatwerk bieden. Over de opleiding. De opleiding Integratieve Psychotherapie heeft een aantal kenmerken. Dit zijn de belangrijkste.:
Opleiding VVGT.
POSTGRADUAAT INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE. Deze postgraduaat aan de Universiteit van Antwerpen integreert kennis, inzichten, therapeutische vaardigheden en therapeutische behandelwijzen uit de 4 hoofdstromingen.: De cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie. De cognitieve gedragstherapie. De psychoanalytische therapie. Voor meer informatie verwijzen we naar volgende webpagina's.: Optie jeugd en context. GEDRAGSTHERAPEUTISCHE VAARDIGHEDEN VOOR HULPVERLENERS. Gedragstherapeutische handvatten voor psycho-sociale begeleiding in de Geestelijke Gezondheidszorg. Een éénjarige opleiding psychosociale begeleiding in een leertheoretisch perspectief.
Postgraduaat psychotherapie: optie volwassenen Profiel Universiteit Antwerpen.
de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie. de cognitieve gedragstherapie. de psychoanalytische therapie. We besteden aandacht aan.: het verwerven van een therapeutische luisterhouding en attitude. het installeren en in stand houden van de therapeutische relatie. het hanteren van de therapeutische relatie om persoonlijkheidsverandering te bewerkstelligen. het faciliteren van intrapersoonlijke veranderingsprocessen via het beïnvloeden van cognities, beleving en affect, en gedrag. De docenten zijn gerenomeerde psychotherapeuten en opleiders uit de 4 hoofdstromingen. Je moet beschikken over een basisdiploma van.: arts master in de geneeskunde met specialisatie in de psychiatrie voor volwassenen vanaf het eerste jaar specialisatie. licentiaat/master in de psychologie: klinische psychologie, met minstens 6 maanden klinische stage. licentiaat/master in de pedagogische wetenschappen: orthopedagogiek, met minstens 6 maanden klinische stage of een equivalent aan een Vlaamse universiteit. Artsen met specialisatie in huisartsgeneeskunde max. 10% kunnen toegelaten worden op basis van een aanvraagdossier dat voldoende garanties voor stage-praktijk biedt. Bovendien moet je bij de start van de je opleiding werkzaam zijn in een klinische setting met begeleiding van volwassenen minstens 10 cliënten of cliëntgroepen per week.
Integratieve Kinder en jongerencounseling De Leidraad.
Vorming Integratieve Kinder en jongerencounseling Integratieve Kinder en jongerencounseling. Deze integratieve jaaropleiding beoogt een grondige praktische en theoretische vorming in het. begeleiden en counselen van kinderen en jongeren. In het werken met kinderen en jongeren is een goede, nauwe aansluiting met het kind en de jongere. essentieel: kinderen hebben een andere taal: doe-taal, speel-taal, voel-taal en woordenloze-taal. Vanuit dit oogpunt worden een breed spectrum aan counselingsattitudes, technieken en. Naast een grondige studie van levenslooppsychologische inzichten komen ook veel interventies en. werkvormen aan bod om groei en verandering bij het kind/ de jongere te stimuleren. De cursisten worden intensief gevormd via een theoretisch kader en ervaringsgerichte lessen waarin. technieken en vaardigheden getraind worden. Daarnaast dienen de cursisten individuele opdrachten. en intervisies te houden. Binnen een stage-opdracht dienen cursisten aangeleerde technieken te. Cursisten die het getuigschrift Kinder en jeugdcounseling wensen te behalen dienen een. gesuperviseerde praktijkstage 25 à 30 uur en supervisie 7 sessies te doen. Daarnaast moeten ze. ook een stageverslag en groeimap indienen. Wie een 4-jarige opleiding psychotherapie-opleiding succesvol beëindigd, kan een getuigschrift.
NAP Opleidingen.
Telefoon Fax 06-18135381 geen nummer bekend. Nederlandse Academie voor Psychotherapie. Opleiding Integratieve psychotherapie basisopleiding algemene psychotherapie. Contact receptie Academie. Adres Andreas Schelfhoutstraat 48, 1058 HV Amsterdam. Telefoon Fax 020 615 04 94 020 617 35 87. NSG Nederlandse Stichting Gestalt.
Opleiding Integratieve Psychotherapie BGL partners.
Leeromgeving Online inschrijven. Opleiding Integratieve Psychotherapie. Gedurende de opleiding Integratieve Psychotherapie ontwikkelt u competenties waarmee u een gezonde ontwikkeling van cliënten kunt stimuleren en krijgt u handvatten aangereikt om problemen van sociale, emotionele, psychosomatische en relationele aard adequaat aan te pakken.
0510.
Wilber, die er een denkwijze mee bedoelt waarbij men één fenomeen vanuit verschillende standpunten benadert individueel/collectief, inwendig/uitwendig, en waarbij men parallellen en analogieën ontdekt tussen verschillende denkrichtingen. In elk geval is het onze bescheiden overtuiging dat de term integratieve" psychotherapie" reeds op zichzelf getuigt dat er hoogstens een eclectische samenvoeging is gebeurd, waar men maar al te vaak de desbetreffende therapieschool in herkent, dus zonder diepgaande theoretische integratie.

Contacteer ons