Resultaten voor opleiding integratieve psychotherapie

 
opleiding integratieve psychotherapie
Marc Hebbrecht Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.
Hij is past-president van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie, titularis van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse en lid van de opleidingscommissie, past-president van de Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie, full member van de International Psychoanalytical Association. Hij werkt mee aan de opleiding in de integratieve psychotherapie van de universiteit van Antwerpen.
Psychotherapie, Therapie, Psycholoog, Therapeut, De Luisterpraktijk.
Licentiaat in de Arbeids-en organisatiepsychologie KU Leuven, 2000. In opleiding Postgraduaat in de Interactionele Vormgeving: integratieve psychotherapie en counseling met cliëntgerichte-experiëntiële basis VIVES, Educatieve Academie, Berchem, 2015. Opleiding tot Coach B.A.O. Elan Vital, 2010. 17 jaar ervaring als personeels, loopbaan-en opleidingsadviseur.
Psychotherapie Sleutelbos Ninove.
Interactionele vormgeving is een relatief nieuwe therapiestroming die vanuit een integratieve en eclectische visie verschillende therapiestromingen samenbrengt. Zo kan de therapie afgestemd worden op de eigenheid, hulpvraag en belevingswereld van de cliënt. Naast haar werk als psycholoog bij Sleutelbos, werkt Sara ook in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg te Brussel, waar zij instaat voor cliëntbegeleidingen, teamcoaching en het uitschrijven en geven van vormingen. Leentje Keppens studeerde in 2003 af als klinisch psychologe aan de Vrije universiteit Brussel. De daaropvolgende 9 jaar werkte ze in de bijzondere jeugdzorg met allerlei problematische opvoedingssituaties. Hier groeide haar gedrevenheid om de groeimogelijkheden van kinderen en jongeren te optimaliseren samen met hun nabije zorgfiguren. Ze bouwde ervaring en kennis op rond allerlei ontwikkelingsproblemen, hechtingsproblematiek, gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. Ze werkte bovendien een aantal jaren met werklozen in de kansarmoede, als coördinator binnen de verslavingszorg. Ondertussen startte ze met een postgraduaat opleiding tot integratief psychotherapeut met het oog op het kunnen hanteren van verschillende invalshoeken.
Wie is Spiegeloog? Denise Cobben, Spiegeloog: praktijk voor psychotherapie in Kortrijk.
In het jaar 2007 begon ik mijn eigen praktijk waar ik nog altijd met veel plezier en interesse werk met volwassen d.m.v. 1995-2000 biologische psychologie met als afstudeerrichtingen neuropsychologie en ontwikkelingspsychologie, aan de Universiteit Van Maastricht. 2004 2007 opleiding tot psychotherapeut aan de Academie voor Integratieve Psychologie te Gent.
Kinder en jeugdpsychotherapie De Swal.
De Academie voor Integratieve Psychologie heeft het genoegen u uit te nodigen tot de opleiding kinder en jeugdpsychotherapie. Deze jaartraining is integratief en beoogt een grondige praktische en theoretische vorming in de kinder en jeugdpsychotherapie. Het eigene rijkdom van deze opleiding ligt precies in een stevige integratie van de verschillende psychotherapeutische denkkaders.
team vizit www.centrumvizit.be.
Paliatieve zorg Palliatief netwerk Westhoek. Integratieve psychotherapie Academie voor Integratieve Psychotherapie. Academie voor Integratieve Psychotherapie. Fien Daels Psychologisch consulente en creatief therapeut. Ik volgde de opleiding bachelor in de toegepaste klinische psychologie. Nadien volgde ik eveneens een tweejarige opleiding tot creatief therapeutisch hulpverlener én een specialisatiejaar kind en jongerenpsychotherapie.
Postgraduaat psychotherapie: optie volwassenen Opleidingsinfo Universiteit Antwerpen.
In het derde en vierde opleidingsjaar zijn er 30 tot 35 contactdagen. De opleiding is erkend door de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling VVCEPC. De opleiding wordt erkend volgens het stelsel van educatief verlof. Greet Vanaerschot coördinator, Els Brunfaut, Jan Callens, Ellen Gunst, Marc Hebbrecht, Lieve Van de Wiele, Nils Verbeeck, Linda Van Nuffel, Anne Neyskens.
wie ben ik?
Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie. Ik ben 52 jaar, gehuwd en mama van vier kinderen, waaronder twee kinderen met een meervoudige beperking. vierjarige opleiding tot psychotherapeute aan de Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie Didier Vanhee Philippe Vrancken Kris Roose.

Contacteer ons