Meer resultaten voor interpersoonlijke psychotherapie depressie

 
interpersoonlijke psychotherapie depressie
Volwassenen Angst en depressie www.opzgeel.be.
Interpersoonlijke effectiviteit: Effectieve manieren leren om te vragen wat men nodig heeft, om nee te kunnen zeggen en om met conflictsituaties om te gaan. Levensbeheersing: Verhogen van inzicht in negatieve, beïnvloedende factoren op de emotionele kwetsbaarheid zoals middelengebruik, ongezonde levensstijl Helpt in het effectief omgaan met de basisbehoeften als mens zoals slapen, structuur, zelfzorg, afhankelijkheid/beheersing.
interpersoonlijke therapie.
Interpersoonlijke Psychotherapie IPT is een kortdurende vorm van. pyschotherapie ontwikkeld voor de behandeling van depressie. De term interpersoonlijk verwijst naar de aanname van IPT dat. veranderingen in relaties met belangrijke anderen een depressie. kunnen uitlokken en dat verbetering in die relaties tot vermindering van.
IPT Interpersoonlijke Psychotherapie Synaeda.
Interpersoonlijke psychotherapie, afgekort tot IPT is een behandeling die in het midden van de jaren 70 speciaal voor de behandeling van depressie ontworpen is in de Verenigde Staten van Amerika. IPT gaat uit van de veronderstelling dat mensen andere mensen nodig hebben om zich goed te voelen.
Interpersoonlijke psychotherapie; een in tijd gelimiteerde behandeling van depressie 16-4-386 Directieve therapie.
Home / Artikelen / Jaargang 16 1996 / Interpersoonlijke psychotherapie; een in tijd gelimiteerde behandeling van depressie 16-4-386. Interpersoonlijke psychotherapie; een in tijd gelimiteerde behandeling van depressie 16-4-386. Auteurs: Blom en Jonker. Jaargang 16 1996. DT-16-4-386.pdf 621.11 KB 21 downloads.
interpersoonlijke Psychotherapie cawdeterp.be.
2006: De interpersoonlijke, cognitieve en sociale aard van de depressie. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Weissman, MM en Markowitz, JC 1998: Een overzicht van Interpersoonlijke Psychotherapie. Markowitz, Interpersoonlijke Psychotherapie pp 1-33. Washington, DC: American Psychiatric Press. M, Markowitz JC en Klerman, GL 2009: Interpersoonlijke Psychotherapie: Een Treatment Guide.
Interpersoonlijke psychotherapie voor depressieve ouderen SpringerLink.
Dit artikel bespreekt een onderzoek naar de haalbaarheid en effectiviteit van een laagdrempelig aangeboden, evidence-based vorm van psychotherapie. In een gerandomiseerde gecontroleerde trial vergeleken wij interpersoonlijke psychotherapie IPT, uitgevoerd door GGZ-medewerkers in de huisartsenpraktijk, met de gebruikelijke zorg door de huisarts. Het aanbieden van deze gespreksvorm bleek goed haalbaar. De interventie had effect bij patiënten met een matige tot ernstige depressie, maar dit effect was bescheiden.
Depressie: welke therapie werkt het best? Studium Generale Groningen.
Reden te meer om onderzoek te doen naar de effectiviteit van bestaande vormen van psychotherapie. Depressie komt steeds vaker voor, maar het succes van de behandeling staat al 50 jaar vrijwel stil. Bestaande psychologische behandelingen zoals cognitieve gedragstherapie CGT en interpersoonlijke psychotherapie IPT zijn gemiddeld even effectief; 50 tot 60 procent van de patiënten heeft baat bij de behandeling.
Wat houdt Interpersoonlijke therapie IPT in?
Belangrijke veranderingen in interpersoonlijke contacten kunnen voorafgaan aan het optreden van depressieve klachten aangezien er sprake is van een wisselwerking tussen deze contacten en depressie. Bij interpersoonlijke therapie wordt door de therapeut en de cliënt gekeken welke veranderingen een rol hebben gespeeld.

Contacteer ons