Resultaten voor psychoanalytische psychotherapie ervaringen

 
psychoanalytische psychotherapie ervaringen
Dr. Q.D. van Dam, psychodynamische psychotherapie, affect fobietherapie en psychoanalyse Leiden.
van Dam, psychodynamische psychotherapie, affect fobietherapie en psychoanalyse Leiden. van Dam, psychodynamische psychotherapie, affect fobietherapie en psychoanalyse Leiden. Psychologiepraktijk en psychotherapiepraktijk. Adres Uhlenbeckkade 6. 2313 EH Leiden. Zijn deze gegevens onjuist of onvolledig? Meld het hier. Er zijn nog geen waarderingen.
Ervaringen van cliënten Vereniging Pesso-PsychotherapieVereniging Pesso-Psychotherapie.
Ervaringen van cliënten. Ervaringen van cliënten. Op deze plaats kunt u lezen over de ervaringen van cliënten die. Pesso-therapie aan den lijven hebben ervaren. Willem van de W, Utrecht. Ik ben eerder in psychoanalytische psychotherapie geweest; dat was heel nuttig.
Psychotherapie bij depressie.
Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. Zie voor meer informatie www.schematherapie.nl en lees het verhaal van Josefien Alders 57. Interpersoonlijke therapie IPT. Als problemen met sociale relaties een grote rol spelen, valt interpersoonlijke therapie te overwegen. Veranderingen in belangrijke relaties kunnen een depressie uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn. Dat kan bijvoorbeeld het verlies van een dierbare zijn of een ernstig conflict. Ook door pensionering kunnen ineens teveel contacten wegvallen. Lees bijvoorbeeld over de ervaringen van de gepensioneerde leraar Terug naar je eerste herinnering.
Psychodynamische groepstherapie Psychologenpraktijk Maas Niers.
Met name als u moeilijkheden heeft in contacten met anderen of onzeker bent over uzelf kan inzichtgevende groepstherapie een goede indicatie zijn. Een inzichtgevende psychotherapiegroep bestaat vaak uit mensen met verschillende problemen. Het doel van de therapie is gevoelens en ervaringen op het spoor te komen die ten grondslag liggen aan moeilijkheden in het heden.
Gezelschap Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie.
Het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie GPP ijvert voor de verbreiding van de psychoanalyse en voor het overbrengen van het analytisch weten, volgens de krachtlijnen die Lacan aanbracht in het veld dat door Freud werd geopend met de ontdekking van het onbewuste.
De binnenkant van het trauma: psychoanalytische opmerkingen over trauma en therapie Psychotraumanet.
Dan is langdurige intensieve psychoanalytische psychotherapie gewenst. Dit artikel is een bewerking van een voordracht, gehouden op het symposium Trauma: dilemma's' in kennis en toepassing, georganiseerd door de Stichting Kennis en Toepassing Psychotraumatologie en de Universiteit Utrecht, 9 februari 2007.
Individuele psychotherapie Praktijk De Waal.
Lees verder bij Meer weten, Psychodynamische Psychotherapie. Cognitieve gedragstherapie kent meestal een vaste structuur. Er wordt uitgegaan van het idee dat psychische klachten o.a. zijn ontstaan door een disfunctionele manier van denken. Cognitieve gedragtherapie wordt toegepast bij angststoornissen, depressieve klachten, trauma gerelateerde klachten en werkgerelateerde klachten burnout. De therapeut en de cliënten vormen samen een team dat onderzoekt hoe deze disfunctionele manier van denken doorbroken kan worden. Hiertoe krijgt U naast de gesprekken ook huiswerk mee in de vorm van registratieopdrachten die daarna samen met uw therapeut besproken worden. Hierdoor leert U nieuwere reëlere gedachten aan om zo tot meer gewenst gedrag en gevoelens te komen. Cognitieve therapie richt zich met name op de huidige klachten en problemen. Er wordt vaak praktisch geoefend in situaties die zich voordoen. Daarnaast is er ook ruimte om meer inzicht in uzelf en de functie van uw klachten te krijgen. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken.
Psychoanalytische-psychotherapie Annemarie de Wit Psychotherapie.
Aard van de behandeling.: Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie zijn vormen van behandeling gericht op het leren kennen van zichzelf, de achtergronden van de psychische en/of relationele problemen en het verwerken daarvan. Mensen worden in hun doen en laten gestuurd door motieven waarvan ze zich vaak niet bewust zijn. Ervaringen in de vroege jeugd, maar ook latere ervaringen hebben veel invloed op hoe mensen zich ontwikkelen en hoe ze omgaan met zichzelf en anderen en met hun verlangens en angsten.

Contacteer ons