Zoeken naar vormen psychotherapie

 
vormen psychotherapie
Integratieve psychotherapie Vind-een-Psycholoog.be.
Je organisatie aanmelden. Vragen van psychologen. Wat is Integratieve psychotherapie? Integratieve psychotherapie werkt vanuit de combinatie van verschillende vormen van psychotherapie. Omdat elke mens een unieke benadering nodig heeft, past de integratieve therapeut zijn ondersteuning aan aan de noden en de eigenheid van de cliënt.
NVP Wat is psychotherapie?
Maar dit kan op veel manieren vorm krijgen. Zo kan psychotherapie worden gegeven als individuele psychotherapie, een groepspsychotherapie of een systeembehandeling. De belangrijkste vormen van psychotherapie, waarbinnen diverse methoden kunnen worden toegepast, zijn.: Cognitieve gedragstherapie is voortgekomen uit gedragstherapie en cognitieve therapie.
Psychotherapeutische richtingen Geestelijk Gezond Vlaanderen.
Meer info: Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie. Acceptance en commitment therapie en mindfulness based therapie zijn eigenlijk vormen van gedragstherapie uit de zogenaamde derde generatie. Ze zijn erop gericht stil te staan bij je gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen op een bepaald moment. Zo kan je leren te kiezen hoe je met deze gewaarwordingen omgaat, in plaats van er automatisch op te reageren. In deze therapie probeer je niet je gevoelens of gedachten te veranderen. Je accepteert dat ze er zijn, ook al zijn ze moeilijk. Daardoor kan je je veel beter richten op de zaken die je echt belangrijk vindt en die je wil bereiken. Ervaringsgerichte therapieën als de cliëntgerichte therapie ontstonden als een tegenreactie op de psychoanalyse. Ook hier is je gevoel, je beleving het uitgangspunt, maar je gaat niet zozeer op zoek naar wat er in het verleden gebeurde, maar naar wat er vandaag speelt. Meer info: Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling vzw.
Wat is psychotherapie?
Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen. Vaak liggen negatieve ervaringen aan de problemen ten grondslag. Vormen van psychotherapie Er zijn verschillende vormen van psychotherapie. Veel vormen van psychotherapie bestaan uit gesprekken tussen een cliënt en een psychotherapeut.
Psychotherapie Vind-een-Psycholoog.be.
De meest voorkomende vormen van psychotherapie zijn Cliëntgerichte therapie, Cognitieve gedragstherapie, Contextuele therapie of systeemtherapie, Gestalttherapie, Creatieve therapie, integratieve psychotherapie, relaxatietherapie en vele andere. Psychotherapie kan individueel, in groep, als koppel of als familie zijn. De psychotherapie kan ook specifiek gericht zijn op een bepaalde levensfase.
Psychotherapie.
Enkele van bovenstaande vormen van psychotherapie bevinden zich in het schemergebied tussen psychotherapie en alternatieve geneeswijzen. Deze therapieën, zoals sommige vormen van lichaamsgerichte psychotherapie, worden niet officiëel erkend als psychotherapie, maar worden vaak wel als behandelmethode ingezet door psychotherapeuten. Er bestaat dus enige overlap tussen psychotherapie en alternatieve geneeswijzen.
Psychotherapie Vind een Therapeut.be.
Lees hierover meer bij Hoe werkt psychotherapie? of vraag meer info aan je psychotherapeut. Vormen van psychotherapie. Er zijn zeer veel vormen van psychotherapie. De methode die het meest wordt toegepast is gesprekstherapie. Meestal wordt dit gecombineerd met andere vormen van ondersteuning.
Vormen van psychotherapie.
Er zijn verschillende vormen van psychotherapie. Veel vormen van psychotherapie bestaan uit gesprekken tussen een persoon, een koppel of een gezin en een psychotherapeut. De vorm van psychotherapie verwijst naar de manier van kijken van de psychotherapeut naar menselijk denken, voelen en handelen.

Contacteer ons