Meer resultaten voor vormen van psychotherapie

 
vormen van psychotherapie
Wat is Integratieve Psychotherapie? AIHP.
Vanuit de schooloverstijgende trend van psychotherapie-integratie ontstaan op deze manier nieuwe vormen van psychotherapie, die te vangen zijn in de omschrijving integratieve psychotherapie. Abraham 2001 heeft, in het kader van een opleiding, integratieve psychotherapie gedefinieerd als: het, al dan niet in combinatie, op een verantwoorde en verantwoordbare wijze kunnen toepassen van verschillende methoden van behandeling.
Wat is psychotherapie?
Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen. Vaak liggen negatieve ervaringen aan de problemen ten grondslag. Vormen van psychotherapie Er zijn verschillende vormen van psychotherapie. Veel vormen van psychotherapie bestaan uit gesprekken tussen een cliënt en een psychotherapeut.
Psychotherapie Wikipedia.
Effectiviteit van psychotherapie bewerken. Over de effectiviteit van verschillende vormen van psychotherapie lopen de meningen uiteen. Het oordeel van onderzoekers over de effectiviteit is vaak afhankelijk van de betrokkenheid van de onderzoeker met de psychotherapie. Volgens sommigen 1 2 3 zijn, afgezien van de gedrags en cognitieve therapieën, de meeste therapieën en behandelingen nutteloos of zelfs schadelijk.
Psychotherapie.
Enkele van bovenstaande vormen van psychotherapie bevinden zich in het schemergebied tussen psychotherapie en alternatieve geneeswijzen. Deze therapieën, zoals sommige vormen van lichaamsgerichte psychotherapie, worden niet officiëel erkend als psychotherapie, maar worden vaak wel als behandelmethode ingezet door psychotherapeuten. Er bestaat dus enige overlap tussen psychotherapie en alternatieve geneeswijzen.
Wat is Psychotherapie en Cognitieve Gedragstherapie?
Psychotherapie kan vele vormen aannemen omdat er verschillende stromingen zijn zoals bv. psychoanalyse, gezinstherapie, cliëntgerichte gesprekstherapie, cognitieve gedragstherapie, Elk van deze stromingen heeft een eigen visie en een eigen aanpak. In onze praktijk gebruiken wij vooral cognitieve gedragstherapie, wat een zeer praktische, wetenschappelijk-gebaseerde, actieve therapievorm is.
Psychotherapie Vind een Therapeut.be.
Lees hierover meer bij Hoe werkt psychotherapie? of vraag meer info aan je psychotherapeut. Vormen van psychotherapie. Er zijn zeer veel vormen van psychotherapie. De methode die het meest wordt toegepast is gesprekstherapie. Meestal wordt dit gecombineerd met andere vormen van ondersteuning.
NVP Wat is psychotherapie?
Relatie en gezinstherapie systeemtherapie. Relatietherapie en gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van psychotherapie. Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. In de therapie staan de problemen van een of meerdere betrokkenen centraal.
Psychotherapeutische richtingen Geestelijk Gezond Vlaanderen.
Meer info: Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie. Acceptance en commitment therapie en mindfulness based therapie zijn eigenlijk vormen van gedragstherapie uit de zogenaamde derde generatie. Ze zijn erop gericht stil te staan bij je gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen op een bepaald moment. Zo kan je leren te kiezen hoe je met deze gewaarwordingen omgaat, in plaats van er automatisch op te reageren. In deze therapie probeer je niet je gevoelens of gedachten te veranderen. Je accepteert dat ze er zijn, ook al zijn ze moeilijk. Daardoor kan je je veel beter richten op de zaken die je echt belangrijk vindt en die je wil bereiken. Ervaringsgerichte therapieën als de cliëntgerichte therapie ontstonden als een tegenreactie op de psychoanalyse. Ook hier is je gevoel, je beleving het uitgangspunt, maar je gaat niet zozeer op zoek naar wat er in het verleden gebeurde, maar naar wat er vandaag speelt. Meer info: Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling vzw.

Contacteer ons