Op zoek naar vormen van psychotherapie?

 
vormen van psychotherapie
Psychotherapie Vind-een-Psycholoog.be.
De meest voorkomende vormen van psychotherapie zijn Cliëntgerichte therapie, Cognitieve gedragstherapie, Contextuele therapie of systeemtherapie, Gestalttherapie, Creatieve therapie, integratieve psychotherapie, relaxatietherapie en vele andere. Psychotherapie kan individueel, in groep, als koppel of als familie zijn. De psychotherapie kan ook specifiek gericht zijn op een bepaalde levensfase.
Depressies.be Behandelingen Psychotherapie.
Zij zijn ook ideaal geplaatst om je te leren omgaan met stress, een van de voornaamste oorzaken van depressies. Er zijn verschillende vormen van psychotherapie.: Cognitieve gedragstherapie en interpersoonlijke therapie hebben tot nog toe de meest overtuigende resultaten opgeleverd. Cognitieve Gedragstherapie CBT focust op gedragingen, emoties en gedachten, die je spanningen kunnen vermeerderen of verminderen.
INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE.
Bron: Educatieve Academie Berchem. Deze benadering werkt vanuit de combinatie van verschillende vormen van psychotherapie. Omdat elke mens een unieke benadering nodig heeft en soms het transpersoonlijke onderschat werd in psychotherapie past deze integratieve visie helemaal in het werk van Ingeborg en de docenten en therapeuten in De evolutie.
Psychotherapie VindeenTherapeut.be.
Lees hierover meer bij Hoe werkt psychotherapie? of vraag meer info aan je psychotherapeut. Vormen van psychotherapie. Er zijn zeer veel vormen van psychotherapie. De methode die het meest wordt toegepast is gesprekstherapie. Meestal wordt dit gecombineerd met andere vormen van ondersteuning.
Psychotherapie Wikipedia.
Psychotherapie wordt er vooral bedreven door een universitair gevormd psycholoog of psychiater, alsook door een maatschappelijk werker waarvan de titels wel wettelijk beschermd zijn. Effectiviteit van psychotherapie bewerken. Over de effectiviteit van verschillende vormen van psychotherapie lopen de meningen uiteen.
Wat is psychotherapie.
Relatie en gezinstherapie systeemtherapie. Relatietherapie en gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van psychotherapie. Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. In de therapie staan de problemen van een of meerdere betrokkenen centraal.
Anthos Centrum voor Cliëntgericht-experiëntiële Psychotherapie Opleiding en Training.
Welke vormen van psychotherapie zijn er? Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling VVCEPC. Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie VCgP. Hier vindt U informatie over cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie in Vlaanderen en Nederland en kunt U een cliëntgerichte psychotherapeute in uw buurt vinden.
Wat is Integratieve Psychotherapie? AIHP.
Een voorbeeld van een geheel nieuwe vorm van psychotherapie tussen de klassieke paradigmas is Ryles cognitive analytic therapy, waar ideeën en behandelpraktijken uit zowel de psychoanalytische als de cognitief-gedragstherapeutische school samengaan in een nieuwe, integratieve psychotherapievorm. Vanuit de schooloverstijgende trend van psychotherapie-integratie ontstaan op deze manier nieuwe vormen van psychotherapie, die te vangen zijn in de omschrijving integratieve psychotherapie.

Contacteer ons