Zoeken naar cursus psychotherapie

 
cursus psychotherapie
Cursus Centrum Voor Afstandsonderwijs.
Haar universitaire studies aan de KU Leuven waren een goede springplank voor talloze psychologische begeleidingstrajecten bij diverse centra over heel Vlaanderen. Al jaren geef ik de opleidingen Praktische en Klinische Psychologie, alsook de cursus Stresscoach neem ik voor mijn rekening, zegt Evlin.
Psychotherapie AIHP.
Onze opleiding tot Integratief Humanistisch Experiëntieel Psychotherapeut is conform de opleidingscriteria, gesteld door de meeste ziekenfondsen en door de Europese Associatie Psychotherapie. Een wetgeving aangaande de bescherming van de titel van Psychotherapeut en de erkenning van het beroep van Psychotherapeut, kunnen zoals in elke opleidingscentrum psychotherapie in België in de loop van het opleidingstraject leiden tot aanpassingen aan het curriculum of tot overgangsmaatregelen.
ANNELIES VERHOEVEN Psycholoog / Psychologue.
Afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit van Leuven in 2001 als Licentiaat in de Klinische Psychologie, optie kind, jeugdige en gezin. Therapieopleiding van 4 jaar bij de Interactie-Academie in Antwerpen 2004-2008. Gespecialiseerde opleiding psychotherapie met kinderen en jongeren. Interactie-Academie in Antwerpen 2009-2010.

De klinische vorming is voorbehouden voor kandidaat-leden die onder de supervisie van 2 didactici van de BSJP psychoanalyse en psychotherapie kunnen uitoefenen. Het aantal supervisie uren bedraagt minimum 150 uren, gespreid over tenminste 2 jaar. De kandidaten moeten minstens 180 uren analytisch werk met patienten kunnen voorleggen.
Praktisch Howest.
eindwerk ontvang je het certificaat Master Solution Focused Practitioner en het getuigschrift Postgraduaat Oplossingsgerichte cognitieve systeempsychotherapie. Het succesvol afwerken van de volledige opleiding Oplossingsgerichte psychotherapie leidt tot een beroepserkenning voor het uitoefenen van psychotherapie mits aan alle wettelijke vereisten qua vooropleiding wordt voldaan of via de overgangsmaatregelen opgevolgd door de Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen.
Kosten en aanmelden RINO Zuid.
De opleiding in de dagelijkse praktijk. Bij RINO Zuid bieden we u een modulair opgebouwde psychotherapie opleiding. Uiteraard betaalt u daarbij alleen voor de modules die u daadwerkelijk volgt. Voor de deelnemers die na 1 januari 2018 met de PT-opleiding starten gelden de volgende prijzen.:
4-jarig postgraduaat tot contextuele gedragstherapeut Allegre.
Om psychotherapie te verstrekken onder supervisie van een autonoom beoefenaar van de psychotherapie.: Minimaal bachelordiploma met aanvang van de opleiding ten laatste schooljaar 2016 2017. Allegre laat, ondanks deze wettelijke regeling, enkel mensen toe met een bachelordiploma in de menswetenschappen.
integratieve psychotherapie opleiding.
integratieve psychotherapie opleiding. Welkom Psychotherapie Aalst. Integratieve psychologie is een allesomvattend geheel van de verschillende stromingen en zienswijzen binnen de psychotherapie, met als groot voordeel dat de cliënt op een gepaste en unieke wijze zal ondersteund worden naargelang de problematiek.

Contacteer ons