Op zoek naar cursus psychotherapie?

 
cursus psychotherapie
Psychotherapie AIHP.
Een wetgeving aangaande de bescherming van de titel van Psychotherapeut en de erkenning van het beroep van Psychotherapeut, kunnen zoals in elke opleidingscentrum psychotherapie in België in de loop van het opleidingstraject leiden tot aanpassingen aan het curriculum of tot overgangsmaatregelen.
Opleiding.
De supervisie volgt u bij de VHYP-supervisoren, zie onderstaand overzicht. Hiervan volgt u 25 uur voor de curricula.: Hypnose bij medische behandelingen. Hypnose bij psychotherapie. 1 uur 1 CP onafhankelijk van het aantal deelnemers; max. Kosten individueel: 70 per uur.
Pro-Act-Consulting: Psychotherapie, coaching en training.
1995, Master menswetenschappen aan de Universiteit te Gent. Permanente opleidingen en engagementen. Voorzitster van de werkgroep wettelijke erkenning van de psychotherapie van onze beroepsvereniging. Bestuurslid van de VBEGP Vlaamse Beroepsfederatie voor Experiëntiële Gestalt Psychotherapie. Gecertifieerd lid van de beroepsfederatie NVAGT-EAGT.
Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie Apanta.
Doe de voortgezette opleiding! De voortgezette cursus biedt verdieping van zowel de theorie als de praktijk van de persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie. De drie basisprincipes van deze stroming empathie, echtheid en onvoorwaardelijk respect worden verder uitgediept, geïntegreerd en aangevuld met specifieke houdingsaspecten.
Kosten en aanmelden RINO Zuid.
De opleiding in de dagelijkse praktijk. Bij RINO Zuid bieden we u een modulair opgebouwde psychotherapie opleiding. Uiteraard betaalt u daarbij alleen voor de modules die u daadwerkelijk volgt. Voor de deelnemers die na 1 januari 2018 met de PT-opleiding starten gelden de volgende prijzen.:
4-jarig postgraduaat tot ACT-therapeut Allegre.
Om psychotherapie te verstrekken onder supervisie van een autonoom beoefenaar van de psychotherapie.: Minimaal bachelordiploma met aanvang van de opleiding ten laatste schooljaar 2016 2017. Allegre laat, ondanks deze wettelijke regeling, enkel mensen toe met een bachelordiploma in de menswetenschappen.
Kinder en jeugdpsychotherapie De Swal.
De hoofddocenten zijn Didier Vanhee, klinisch psycholoog traumatherapeut, Ada Van Moorhem, kindertherapeute, Philippe Vrancken, psychotherapeut, e.a. De cursus vereist geen specifieke vooropleiding. Wij besteden wel veel aandacht aan de werkelijke motivatie en interesse van de kandidaat-deelnemers en hadden u graag op voorhand ontmoet voor een kennismakingsgesprek.
Nieuwtjes Praktijk Galena praktijk voor psychotherapie.
60 % van de kostprijs van een cursus mindfulness, met een maximum van 120 euro per kalenderjaar. Je kunt beide vormen van therapie psychologische begeleiding en mindfulness combineren, maar de tussenkomst bedraagt nooit meer dan 120 euro per kalenderjaar. De jongere heeft nog recht op kinderbijslag. zie voorwaarden volwassenen. Wat te doen? Vlaams en Neutraal ziekenfonds. 5 keer per jaar krijgt men een tussenkomst van 10 euro, met een maximum van 50 euro per kalenderjaar. sessies vinden plaats bij een master in de orthopedagogie of psychologie. psycholoog moet aangesloten zijn bij de Psychologencommissie. Wat te doen? Bezorg het ingevulde document psychotherapie dat je terug vindt op de website van VNZ en dan wordt de terugbetaling gestort op de bankrekening vermeld in je dossier.

Contacteer ons