Meer resultaten voor psychoanalytische psychotherapie

 
psychoanalytische psychotherapie
www.maklu.be: Boekdetails: Het raadsel autisme. Psychoanalytische psychotherapie? Reeks Psychoanalytisch Actueel, nr. 17.
Autisme en psychoanalytische psychotherapie: het is allerminst een evidente combinatie. Redenen waarom je autisme ver weg zou houden van vroegere en soms ook actuele psychoanalyse hebben alles te maken met achterhaalde ideeën over ijskastmoeders die autisme veroorzaken en met autisten die via psychoanalyse van hun autisme genezen zouden kunnen worden.
Belgische Vereniging voor Psychoanalyse Vaak gestelde vragen.
Belgische Vereniging voor Psychoanalyse. Al de psychoanalytici die lid zijn van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse zijn gevormd overeenkomstig de opleidingscursus die erkend is door de I.P.A. De psychoanalytici erkend door onze Vereniging zijn bekwaam om psychoanalyses uit te voeren en zijn tegelijk gevormd in de psychoanalytische psychotherapie.
Spel en creativiteit in psychoanalytische psychotherapie Linda Dil, Boek Alle boeken bij Fnac.
Woord van de uitgever Spel en creativiteit in psychoanalytische psychotherapie. Het verbeeldend spel en het vermogen tot symboliseren bereiken rond de leeftijd van zeven jaar een hoogtepunt; daarna neemt de vrijheid om zo vloeiend met betekenissen te spelen weer af.
Psychoanalytische psychotherapie.
Psychoanalytische psychotherapie is bedoeld voor mensen met psychische problemen die inzicht zoeken in het ontstaan van hun moeilijkheden en deze willen verwerken. In psychoanalytische psychotherapie creëert de therapeut een sfeer van ruimte en mogelijkheden waarin de cliënt dingen kan bekijken en exploreren, een sfeer waarin gevoelens, ervaringen of verlangens aan bod kunnen komen die in realiteit soms taboe zijn.
Dries Roelandts Psychotherapie Vind-een-Psycholoog.be.
Overdag en s avonds. Kandidaat in de wijsbegeerte 1998. Licentiaat klinische psychologie 1997. Gespecialiseerde studies psychoanalytische psychotherapie 2006. Lid van het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie GPP. Erkenning Psychologencommissie 741108397. Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie. Neem contact op met Dries.
Footer.
Postgraduaat psychoanalytische psychotherapie Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.
Naast de klassieke psychoanalytische psychotherapie wordt ook vorming gegeven over de kortdurende psychodynamische psychotherapie, psychoanalytische psychotherapie bij depressie, op mentalisatie gebaseerde psychotherapie MBT, steungevende psychotherapie, koppeltherapie en groepstherapie. Er wordt aandacht besteed aan therapeutische procesfactoren, verschillende soorten interventies, acting outfenomenen, etc.
Thema Psychoanalytische psychotherapie Spiritualia.
Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie worden ingezet bij diverse langdurige psychische problemen, waaronder: eenzaamheid, depressiviteit, lusteloosheid, een algemeen gevoel van onvrede en problemen in relaties. Zowel psychoanalytische psychotherapie als psychoanalyse zijn dus vormen van langdurige psychotherapie: beide therapieën duren enkele jaren.

Contacteer ons