Meer resultaten voor psychoanalytische psychotherapie

 
psychoanalytische psychotherapie
PEN Psychodiagnostics Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie.
In deze cursus worden de kernaspecten van de psychoanalytische theorie over het onbewuste, de determinering van symptomen en de ontwikkeling van de subjectiviteit op begrijpelijke wijze toegelicht. Voorts komt de psychoanalytische psychodiagnostiek, vooral gericht op de indicatiestelling voor kortdurende psychodynamische psychotherapie KPP uitvoerig ter sprake.
Psychodynamische Psychotherapie PP GGz De Viersprong.
Behandeling en coaching. Home Behandelingen Psychodynamische Psychotherapie PP. Psychodynamische Psychotherapie PP. Wat is psychodynamische psychotherapie en hoe kunnen we je ermee helpen? In psychodynamische psychotherapie ligt de nadruk op je persoonlijke en interpersoonlijke belevingswereld.: Je persoonlijke belevingswereld zijn je gedachten, fantasieën, dromen, idealen, emotionele en lichamelijke gewaarwordingen.
Psychoanalytische therapie PsychoseNet.be.
Omgaan met overspoelende ervaringen angst, stemmen, hopeloosheid is daar een onderdeel van. Voor wie is psychoanalytische therapie geschikt? Psychoanalytische therapie is geschikt voor wie wil exploreren hoe psychische problemen samenhangen met ruimere uitdagingen in het leven en die wil zoeken naar andere antwoorden.
Coutinho.nl Inleiding in de psychoanalytische psychotherapie M.H.M. de Wolf.
Inleiding in de psychoanalytische psychotherapie geeft een overzicht van de verschillende psychoanalytische stromingen en sluit aan bij de DSM-IV classificatiesystematiek. De auteur behandelt de ontwikkeling van het psychoanalytisch referentiekader, de ontwikkeling van de klassieke neurose en die van de meer structurele pathologie, en hij besteedt ruim aandacht aan de indicatiestelling.
Psychoanalytische psychotherapie Psychoanalytisch Woordenboek.
Psychoanalytische psychotherapie De Wolf, 2002 maakt gebruik van dezelfde deeltheorieën als de klassieke psychoanalyse, te weten.: Het verschil tussen de klassieke psychoanalyse en de psychoanalytische psychotherapie is relatief in die zin dat er klassieke psychoanalyses zijn die naar hun proces vooral steunend van aard zijn terwijl er psychoanalytische psychotherapieën zijn die naar de aard van hun proces meer openleggend zijn.
miander Wat is psychoanalytische psychotherapie?
In een psychoanalytische psychotherapie wordt er geluisterd naar verborgen betekenissen en naar onderliggende patronen die ten grondslag liggen aan gedachten, gevoelens, gedragingen. Deze hebben zich grotendeels ontwikkeld in wat we meegemaakt hebben in onze eerste contacten en relaties met betekenisvolle anderen. WAT IS PSYCHOANALYTISCHE PSYCHOTHERAPIE?
Psychoanalyse en psychoanalytische therapie.
Duur van de therapie. Zowel psychoanalytische psychotherapie als psychoanalyse zijn vormen van langdurige psychotherapie: beide therapieën duren enkele jaren. Bij psychoanalytische psychotherapie vinden de sessies plaats met een frequentie tussen de twee keer per week en eens per twee weken.
Thema Psychoanalytische psychotherapie Spiritualia.
Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie worden ingezet bij diverse langdurige psychische problemen, waaronder: eenzaamheid, depressiviteit, lusteloosheid, een algemeen gevoel van onvrede en problemen in relaties. Zowel psychoanalytische psychotherapie als psychoanalyse zijn dus vormen van langdurige psychotherapie: beide therapieën duren enkele jaren.

Contacteer ons